Co znamená jednota těla a psychiky v tradiční čínské medicíně?

Ve zdravém těle, zdravý duch. - Je to známá věta, ale ona říká naopak taky, že např. v bolavém těle žádný zdravý duch není, minimálně se snižuje jeho "dravost". Tento opačný význam lidi na západě neumí docenit a proto selhávají v prevenci zdravotních potíží. V tradiční čínské medicíně se propojení těla a psychiky nikde nezpochybňuje, na západě se musela zrodit metoda, kde je to silově stlačeno dohromady - psychosomatika. Podle TČM jde však o něco jiného, jde o to že člověk i svět je ryze energetického principu. Proto je u nás medicíná zásadně zaměřena na hledání nemocí a nikoliv na skutečnou prevenci, kterou je podle TČM budování funkčního energetického systému.

Prokrvení je jedním z pilířů i Čínské masáže. Znamená to, že vůbec neexistuje, aby byl člověk v pořádku, když má třeba studené ruce. Povídačky typu, to tak bývá, s tím se nedá nic dělat, srandy typu leklá ryba aj. přísluší lidem, kteří o samoopravných mechanismech těla neví konkrétního vůbec nic. Krví se rozvádí energie po celém těle.

Pohyblivá páteř je dalším pilířem i Čínské masáže. Znamená to, že nepohyblivá páteř je prakticky obrovsky závažnou nemocí, i když vůbec nic nebolí a člověk žije i velmi akčně. Potíž je, že tuhost páteře bývá hlavně jen lokální, lokální tuhosti a slabé bloky jsou právě hlavním tématem tradiční čínské medicíny při pročišťování energetických drah.


Konkrétní technikou pro získání zdraví je masáž, já zprůchodňuji dráhy

Zajdete někam na masáž a jak poznáte, že měla prospěch? Pokud chcete opravdu zkvalitnit váš život, vyžaduje to systematický postup, který individuálně nastíním od první návštěvy v poradenství podle TČM, Reiter Jak poznáte, že vám někdo dokáže systematicky pomoci?  Nespoléhal bych se na tituly, certifikáty, vybavení místnosti a žádnými řečmi, ale zásadně co mi slíbí, že je možné provézt na 3 a na 10 návštěvu a to se také stane. Už jenom to správně odhadnout vyžaduje značnou praxi a mnoho prostředků. 

Mnohokrát se mi osvědčilo, že pokud chce někdo zbavit akutní bolesti, která se ještě neopakovala, tak ta bývá jen posledním upozorněním na chronické potíže, které je zapotřebí včas poznat a začít je řešit spolu s akutní bolestí, jinak se tato bolest jen přesune jinam a kolotoč končí neschopností sportovat a omezenou pohyblivostí a nemocemi.

Nespoléhejte se, že až vám něco bude, že bude o vás dobře postaráno. Využijte TČM tak jak ji provádím právě v okamžiku, kdy si myslíte, že jste na vrcholu svých sil a že žádnou pomoc nepotřebujete. To je pravá prevence a ideál TČM. 

Seznamte se u mě s vaší energetickou situací.

Člověk by pak měl žít plným životem, plným uspokojení a s dobrými vyhlídkami. Měl by zvládat i dost stresu a po ustoupení vnějších nepřízní, by se měl být schopen sám rychle vrátit do formy.

Naopak člověk, který se se žádnou takovou technikou nepotká, tak bývá v našich poměrech stále přetížený i po dlouhodobým odezněním mimořádných vnějších nepříznivých okolností a nedokáže se jejich stop zbavit ani vnitřně, navenek se to projevuje hroucením postavy a různými bolestmi a nakonec nemocemi stále závažnějšími.

Obvykle si lidi chtějí pomoci sami z pocitů nouze, stísní a krizí, ale je to běžně nedostatečné. Hledají pomoc a rozptýlení s přáteli, výhoda je, že vás znají a mají k vám vytvořenou značnou toleranci, můžete s nimi až cokoliv zanadávat si, zalaškovat atd. Lidi hledají rady v časopisech, internetu...někdy utíkají do knih. Někdo řeší své naplnění života sporty, jiný má pejska....věří v moderní medicínu a léky. Stává se, že nakonec zbývají jen ty léky.  Někdy pomáhají, koučové, nakonec různí specialisté. 

Konkrétní problémy na které se svými technikami specializuji:

- zvýšení výkonu, nikoliv na úkor budoucnosti, ale zlepšením účinnosti pohybů, zlepšením koordinace těla

- ve vztazích je to problém rozchodů, nenaplněné lásky, neschopnost najít partnerku , mírné závislosti nediagnostikované. Všechno to, co je dané, nebo ovlivněné vlastními bloky, vlastním přístupem, který jde snadno změnit. Pokud jste si jisti, že tohoto partnera už nechcete, přesto bych vám radil stejný postup, vaše odblokování a návod, co s energiemi. I když jste si jisti, že problém je výhradně na jeho straně, radil bych vám stejný postup: Čínská energetická masáž a poradenství podle TČM  v Praze 2 a 11, Reiter

- fyzické potíže všeho druhu bez závažného onemocnění, občasné bolesti, chronické vleklé bolesti, špatná pohyblivost, tuhost celková nebo lokální. Pro kvalitní život je lokální tuhost velkou překážkou, ale právě to je běžně zanedbáváno. Lokální tuhost je velký problém pro náročné pohybové aktivity, kde se má docílit mistrovství.