Fyzické postoje vlastního těla jsou dané vůlí, nevědomím a především návyky a tuhostí svalů a kloubů.  Po rozvolnění těla jsou postoje dané mírou ovládání těla, kterou je třeba zvětšovat a je také třeba ovládání dát do správného vztahu s opačným pohlavím.  Jinak se to stane dalším kamenem úrazu a nakonec s konkrétními fyzickými potížemi. 

V párovém vztahu a ještě víc v párovém soužití hrozí zneužívání energie, buď nákladnými aktivitami, nebo jejím ignorováním. Běžně si u mě zákaznice vyzkouší vůči mě vystupovat z nadřezené pozice, vůbec netuší, že to tak dělá pořád a hlavně svému partnerovi, ani jak to souvisí s její trvale zatuhlou fyzickou pozicí a kam to celé vede.

Nejdůležitějí životní zkušenosti jsou pak získávány velmi draze. Jak tomu předejít? Teoriemi? Pokud nemají reálnou oporu, tak jsou to jen teorie, představy a možná jen přání. Zbytečným a nepříjemným zkušenostem se dá vyhnout Jen reálným zvládnutím sebe. Při kontaktu s druhými běžně dochází k manipulacím s tím druhým. Někdo by to určitě chtěl odsoudil hned, aníž by si zjistil, že to jinak vlastně ani nejde a že to dělá taky. Otázkou je vždy způsob provádění. Nejprve je zapotřebí zjistit jakou povahu má oboustranná komunikace, či fyzický kontakt. Někdo rád vede jen monology a druhé nechce slyšet, nebo dává rozkazy, jiného zase ani nenapadne , že dobrovolně hraje podřízenou roli a občas pak jen neefektivně vybuchuje. Nejde o to tady výjmenovávat nějaké varianty a dávat si za cíl změnit se. Je to teoretická úroveň.

Nabízím praxi na základě zvládnutí sebe, svých svalových impulzů, život není nic jiného, než impulzy. Něco jiného je , když je necháte pracovat správně a něco jiného, když vám maří vaše záměry a nakonec podlamují i vlastní tělo. Veškerá má pomoc je založena na objevení těchto škodlivých impulzů a pokud to jde tak je vědomě zvládat. Pokud je má pomoc založena pouze na mých akcí bez jakékoliv změny postoje vlastního těla zákazníka, tak vyřešní problému závisí jen na tom , jak dlouho problém trval a na osobních dispozicích.

 

4.7: 2020 Reiter