Každá akutní krize (emoční, bolest,potíže) nabízí tři možnosti řešení, počkat až potíže přejdou, vyhledat pomoc ušitou vždy přesně na míru,  začít pátrat, jestli se nejedná náhodou o chronické potíže založené na chybném systému zacházení s vlastním tělem.

"Masáž je pro mě jediný systém na světě, který otevírá tolik možností se zacházením s fyzickým tělem, bez jakýchkoliv znalostí druhé strany- masírované osoby. "

Masér si může udělat nejlepší přehled o vašich svalech. Nikdo jiný na světě takovou možnost nemá, ani vy sami ne, za žádných okolností.

Otázkou zůstává, jak to všechno dokážeme využít pro:

- odstranění chyb, které vedou k nespokojenosti a bolestem a jiným potížím.

- poznání vlastního těla, které je řízeno spontáními impulzy fyzického těla, přesněji svalovými impulzy, které vám prakticky řídí váš život v těch nejvíc rozhodujících momentech.

 

Poradenství podle energetické masáže TČM

Má první rada zní:

 

"Poznejte své tělo, které se za váš čas a zájem, odmění takovými znalostmi, že vy se stanete tou nejlepší oporou sami  pro sebe a také pro své nejblišší. Přestanete případně být pro ně zátěží, závislí na nepřetržité pomoci z venku. Začnete svému tělu věřit, a přestanete se bát budoucnosti, že vás nechá na holičkách. "

Na přístupu k vlastnímu tělu se toho dá hodně změnit a nejlépe už rodiče u svých dětí. K tomu je třeba znát určitá fakta, nejlépe ještě před plánováním rodiny a úplně nejlépe ještě před vztahem.  Vzhledem k tomu, že počet potíží už od dětství stále přibývá, je mé poradenství aktuální, jak nikdy dřív.

 

Poznejte spontánní reakce těla - zároveň je to nevšední zážitek a zkušenost.

- kdokoliv ke mně přijde, tak vždy trpí chronickou neschopností vnímat prakticky jakoukoliv část těla a veškeré spontánní reakce se snaží ze zvyku potlačit (stejně se chová k tělu třeba svého dítěte, či partnera)  Jak se říká, že největším zlem je neznalost, tak to je přesně ono.

Průběh:

Je to první krok, na cestě důkladného odblokování. Poznejte spontánní reakce vlastního těla na dotek na zcela běžná místa, ideálně na hlavě, obličeji, rukách. S cílem spustit lokální vybrace a zahřívání ze soustředění.

V oblečení, jak přijdete, volné pohodlné.

- zpočátku jsou reakce těla překvapivé a jen málokdy bez snahy je potlačit, je to způsobeno jemnými bloky

- někdo by to nazval obličejovou gymnastikou s vydáním hlasů, ale mě jde o předvedení někdy zarputilého bloku. Jen mastičkami, masáží, doteky, cviky, gymnastikou, injekcemi  toho docílit nikdy nejde, je k tomu zapotřebí zapojit obličej mnohem víc a tím se mé poradenství stává pro většinu až zážitkovou terapií. 

Výsledky:

- cenná zkušenost s odblokováním některých míst, asice co bylo dřív bolavé, nepříjemné, nijaké, maskovité, nehnuté, mrtvé, nestabilní a nespolehlivé, je náhle spolehlivé, odolné , přirozené, živé

- vyžší vnímavost a zárověň i odolnost vůči nekontrolovaným reakcím, Některé profese to vyžadují u jiných je to výhodné, ale především zlepšení vyjadřovací schopnosti obličeje zlepšuje kvalitu života jako takového. Mizí vrásky, křeče v obličeji, hluboké brázdy, maska, konstatní neměnný emoční stav různé kvality, stres.


Na co ještě jiného může dál přijít řada a co vás asi bude zajímat?

Běžný životní styl je nevyhnutelně plný nepříjemných drobných stresů, z nejrůznějších zátěží, jako hluk, smog, časová tíseň, nedostatek pozornosti a doteků ani nemluvě, nekvalitní strava atd. To všechno má schopnost se v těle hromadit, jako zřetězené, nepříjemné tělesné zážitky. Tělo si tak vytváří nové až nezčetné množství nových reflexivních stažení, které se sami již neuvolňují a naopak zhutňují, a přesně to je vývoj bloků od samých počátků až po okamžik, kdy je výrazný jako otok, nebo obličejové vrásky a někdy později za rok , za 30 let, může blok náhle začít " z ničeho nic" bolet. 


Následující se vzájemně ovlivňuje a prolíná

Odblokování kostry – Pokud není kostra v pořádku, tak veškerý pohyb i ten zdánlivě zdravý, třeba u sportovců, nebo při józe… je ve skutečnosti zátěžový. V určitých místech více a tam dochází k dlouholetému hromadění bloků, které vitalitu stále znovu snižují, dokud se problém na kostře nevyřeší. Nejde to sugescemi, holí, ani vitamíny.

Odblokování svalů – Totéž platí pro svaly, budou tak dlouho stažené, dokud je zvenčí někdo nepovolí.

Odblokování drah – Totéž platí pro dráhy, budou tak dlouho neprůchozí, dokud je někdo nezprůchodní. Nic se samo neudělá, výjimky nemá smysl počítat. Všiml jsem si u pár lidí, že zadržovali některé emoce a měli s tím problém, nešlo to odbourat, ani změnit, až po zprůchodnění drah to zmizelo.vitaminy

Strava, týdenní diety, očisty, aj. Kdo nesnese naší tradiční českou kuchyni, včetně toho nejvíc nezdravého, tak má problém nikoliv ve zvolené dietě, ale na fyzickém těle, který najdu.

 

 

Jak jste na tom ve vztahu k živlům? 

Je to velmi zajímavá věc, která je využívána zcela nedostatečně. Zákazníci prostě nejsou zvyklí si o tohle říkat, je jim to cizí a to je charakterizuje v tom, že se bojí komplexních přístupů. Spontánní impulzivní reakce vytváří to, čeho si všichni všímají jako typu osobnosti. Nejčastější sobnosti jsou dnes v prvku země (byrokrat, technokrat, submisivita.....). Potřebují rozvinout oheň a dřevo a vodu až nakonec (nadšení, akceschopnost pro náhlou změnu nálady a přirozenost.  Většina si stěžuje, že nemá energii, že jim došla jako pára. Ano, oni dopustili vyhoření svého paliva. Ti co ji ještě energii mají, tak neví co s ní, neví jak ji použít efektivně v osobním smyslu a rvou ji do běžných, systémově zkostnatělých stereotypů, které způsobí, že o vlastní energii, bez pardonu příjdou, o všechnu. 

Jak probíhá mé poradenství.

 

- Poradenství pro vztahy

Hezký obličej a šikovné ruce na masáže. To je kombinace!Poradenství pro vztahy podle TČM a energetické masáže v Praze. Opravdová terapie končí harmonií draka a fénixe, mezi mužem a ženou, vše ostatní je nedokončené.V každém vztahu, v každém normálím vztahu, mají partneři ideální podmínky ke vzájemné pomoci. Ty jsou dané tím, že mají na sebe čas a mají o sebe fyzický zájem. Tím jak do svého těla akumulují stres z vnějších podmínek a někdy ještě zvlášť vlastním přičiněním, tak postupně o tyto ideální podmínky přicházejí a začnou svou energií živit ergregor, který je krizový. V každém případě se potřebují naučit postupy, které nejsou dnes zatím běžné. Třeba, jak řešit "drobné" krize.

 

Aktualizace:

21.9.2016, 3.2.17, 25.8.19 Reiter