Pomáhám masážemi i cvičením za asistence, cvičením na doma. Dále poradenstvím. Ty informace tu sice již jsou, ale nefunguje jejich kontinuální přísun k jednotlivci včas. Těžko se také aplikují bez zkušeností do života ihned, obvykle to trvá z knih, pokud seženete ty správné, desítky let. Na internetu z nich najdete dohromady leda tak kulové, to vám můžu napsat tady zcela na rovinu.

"Masáž je pro mě jediný systém na světě, který otevírá tolik možností se zacházením s fyzickým tělem, bez jakýchkoliv znalostí druhé strany- masírované osoby. Masér si může udělat nejlepší přehled o vašich svalech. Nikdo jiný na světě takovou možnost nemá, ani vy sami ne, za žádných okolností."

Otázkou zůstává, jak to všechno do sebe napasovat, abyste získali , to co si přejete. Může to být cokoliv, těžko to nebude mít žádný vztah k vašemu tělu.

Tělo je řízeno spontáními impulzy, přesněji svalovými impulzy, které vám prakticky řídí váš život a hlavně v těch nejvíc rozhodujících momentech. Rozhodují i o tom, co si vlastně přejete. Proto je někdy tak těžké určit, co to vlastně je. Svaly samovolně neustále vibrují, jsou v napětí, tam je klíč ke všemu.

Chcete něco v životě změnit?

Poradenství podle energetické masáže TČM

Má první rada zní:

 

"Poznejte své tělo, které se za váš čas a zájem, odmění takovými znalostmi, že vy se stanete tou nejlepší oporou sami  pro sebe a také pro své nejblišší. Přestanete případně být pro ně zátěží, závislí na nepřetržité pomoci z venku. Začnete svému tělu věřit, a přestanete se bát budoucnosti, že vás nechá na holičkách. "

Změňte přístup k vlastnímu tělu se toho hodně změnit a nejlépe už rodiče u svých dětí. K tomu je třeba znát určitá fakta, nejlépe ještě před plánováním rodiny a úplně nejlépe ještě před vztahem.  Vzhledem k tomu, že počet potíží už od dětství stále přibývá, je mé poradenství aktuální, jak nikdy dřív.

 

Poznejte spontánní reakce těla

- kdokoliv ke mně přijde, tak vždy trpí chronickou neschopností vnímat prakticky jakoukoliv část těla a veškeré spontánní reakce se snaží ze zvyku potlačit. Na každé části těla se to potlačování, projevuje jinak. 

Začínáme v oblečení, jak přijdete,  pohodlné.

Proč nejlépe na obličeji? Je velmi vnímavý, většina jej má strnulý a je jedno, v jakém konkrétním výrazu to je. Ženy např. Sposlechly rady typu, neusmívat se, že mají potlačit příjemnou emoci, pokud nešlo beztak jen o komunikační návyk, že to prý dělá vrásky. Co jim k tomu už nikdo neřekl, že to dělá odtažitý výraz obličeje, jeho trvalou masku.  Nakonec se jednou všechny ty pochybné výhody z maskovitosti a strnulosti výrazu obličeje otočí v nevýhody.

Spontánnost a uvolnění je na obličeji třeba nejprve poznat. Někdo by chtěl na základě nějakých, nebo těchto informací začít něco na vlastníé pěst trénovat. Těžko se trénuje něco, co se nezná. Dělám to tak, že spuštím lokální vybrace a zahřívání ze soustředění.

Brzy se dají lokalizovat jemné bloky, které cítím já i vy.  Je zajímavé sledovat, jak bloky mizí a jak to uvolnění vydrží do další návštěvy. Návštěvy tak jedna na druhou navazují.

- někdo by to nazval doteky na obličej, s cvičením, s vydáním hlasů atd. Na masáž obličeje si může každý zajít ke kosmetičce, té to půjde i lépe než mě. Mě jde o předvedení někdy zarputilého bloku. Jen mastičkami, masáží, doteky, cviky, gymnastikou, injekcemi  toho docílit nikdy nejde, Je k tomu zapotřebí zapojit obličej mnohem víc a tím se mé poradenství stává až zážitkovou životní událostí.

Výsledkem je:

- cenná zkušenost s odblokováním alespoŇ některých míst a to dost důležitých, jak jen obličej dokáže být.  Co bylo dřív bolavé, nepříjemné, nijaké, maskovité, nehnuté, mrtvé, nestabilní a nespolehlivé, je náhle spolehlivé, odolné , přirozené, živé. Živý výraz obličeje je tvořen tkání a zejména svaly, které jsou elastické, pružné a prokrvené. Tím je zároveň vyřešený problém s vrásky. 

- vyžší vnímavost a zárověň i odolnost vůči nekontrolovaným reakcím, Některé profese to vyžadují u jiných je to výhodné, ale především zlepšení vyjadřovací schopnosti obličeje zlepšuje kvalitu života jako takového. Mizí vrásky, křeče v obličeji, hluboké brázdy, maska, konstatní neměnný emoční stav různé kvality, stres.


Proč začínám poradenství zrovna s obličejem?

Je docela možné, že všechny bloky na těle nasbírané za celý život začínají právě zde.  Uvědomil jsem si to při práci s dětmi, které mají jakýkoliv problém. Jejich obličej to říká, i když ani neumí ještě mluvit. Zablokovaný člověk, třeba rodič, ten první náznak blokace u svého dítěte považuje za normální stav, nejspíš to však vůbec nepostřehne, protože nemá patřičnou zkušenost sám na sobě.

Běžný životní styl má na nás větší dopad, než si přiznáváme. Je nevyhnutelně plný nepříjemných drobných stresů, z nejrůznějších zátěží, jako hluk, smog, časová tíseň, nedostatek pozornosti a doteků ani nemluvě, nekvalitní strava atd. To všechno má schopnost se v těle hromadit, jako zřetězené, nepříjemné tělesné zážitky. Tělo si tak vytváří nové až nezčetné množství nových reflexivních stažení, které se sami již neuvolňují a naopak zhutňují, a přesně to je vývoj bloků od samých počátků až po okamžik, kdy je výrazný jako otok, nebo obličejové vrásky a někdy později za rok , za 30 let, může blok náhle začít " z ničeho nic" bolet. Nejlépe dokreslují situaci názory typu, že je něco náhle, z ničeho nic, že je vše geneticky dané a moderní je, že je to karmicky dané, no hlavně že tomu rozumí všichni, kdo o tom přesvědčivě mluví. Nejlepší tvrzení doby je také, že na TO masáž není. Může to být pravda, pokud uvažuje, že na TO je dotek. Dotek je někdy víc, jak cihla zlata. 


Proč ke mně přijít, co vás zajímá:

Odblokování kostry – Pokud není kostra v pořádku, tak veškerý pohyb i ten zdánlivě zdravý, třeba u sportovců, nebo při józe… je ve skutečnosti zátěžový. V určitých místech více a tam dochází k dlouholetému hromadění bloků, které vitalitu stále znovu snižují, dokud se problém na kostře nevyřeší. Nejde to sugescemi, holí, ani vitamíny.

Odblokování svalů – Totéž platí pro svaly, budou tak dlouho stažené, dokud je zvenčí někdo nepovolí.

Odblokování drah – Totéž platí pro dráhy, budou tak dlouho neprůchozí, dokud je někdo nezprůchodní. Nic se samo neudělá, výjimky nemá smysl počítat. Všiml jsem si u pár lidí, že zadržovali některé emoce a měli s tím problém, nešlo to odbourat, ani změnit, až po zprůchodnění drah to zmizelo.vitaminy

Strava, týdenní diety, detoxikace, bylinné očisty, aj. Kdo nesnese naší tradiční českou kuchyni, včetně toho nejvíc nezdravého, tak má problém nikoliv ve stravě, ale na fyzickém těle, který najdu.

 

 

Jak jste na tom ve vztahu k živlům? 

Je to velmi zajímavá věc, která je využívána zcela nedostatečně. Zákazníci prostě nejsou zvyklí si o tohle říkat, je jim to cizí a to je charakterizuje v tom, že se bojí komplexních přístupů. Spontánní impulzivní reakce vytváří to, čeho si všichni všímají jako typu osobnosti. Nejčastější sobnosti jsou dnes v prvku země (byrokrat, technokrat, submisivita.....). Potřebují rozvinout oheň a dřevo a vodu až nakonec (nadšení, akceschopnost pro náhlou změnu nálady a přirozenost.  Většina si stěžuje, že nemá energii, že jim došla jako pára. Ano, oni dopustili vyhoření svého paliva. Ti co ji ještě energii mají, tak neví co s ní, neví jak ji použít efektivně v osobním smyslu a rvou ji do běžných, systémově zkostnatělých stereotypů, které způsobí, že o vlastní energii, bez pardonu příjdou, o všechnu. 

Jak probíhá mé poradenství.

 

- Poradenství pro vztahy

Hezký obličej a šikovné ruce na masáže. To je kombinace!Poradenství pro vztahy podle TČM a energetické masáže v Praze. Opravdová terapie končí harmonií draka a fénixe, mezi mužem a ženou, vše ostatní je nedokončené.V každém vztahu, v každém normálím vztahu, mají partneři ideální podmínky ke vzájemné pomoci. Ty jsou dané tím, že mají na sebe čas a mají o sebe fyzický zájem. Tím jak do svého těla akumulují stres z vnějších podmínek a někdy ještě zvlášť vlastním přičiněním, tak postupně o tyto ideální podmínky přicházejí a začnou svou energií živit ergregor, který je krizový. V každém případě se potřebují naučit postupy, které nejsou dnes zatím běžné. Třeba, jak řešit "drobné" krize.

 

Aktualizace:

21.9.2016, 3.2.17, 25.8.19 Reiter