Každá akutní krize (emoční, bolest,potíže) nabízí tři možnosti řešení, počkat až přejde, vyhledat pomoc ušitou přesně na tuto krizi a nic jiného,  začít pátrat, jestli se nejedná náhodou o chronický problém založený na chybném systému, třeba myšlení.

Většina z těch, co ke mně kdy přišli, tak  s akutním problémem. Většina si způsobila své akutní problémy sama tím, že nechápe své tělo, jako trvale chronicky přetížené a také nikdo z jejich nejbližšího okolí ne. Chronické potíže, nejsou ničím jiným, než naakumulované akutní potíže, které nebolely, nebo sami přestaly bolet a tak nad nimi každý mávnul rukou a ano, včetně těch z nejbližšího okolí. Tak se drobné potíže ignorují až do té doby, než se znovu ozvou, třeba jinam na posunuté místo, avšak tentokrát především silněji. 

Neznalost vlastního těla je daná naprostou nevšímavostí a nezájmem o fyzické tělo. Odměnou za tuto nevšímavost je nespokojenost a bolest. Přesto může jít o důležité zkušenosti na cestě osobního vývoje. Dnes už a do budoucna ještě víc, se jedná do značné míry o vlastní volbu, dobrovolného utrpení, kterou se snažím každému rozmluvit následující, jinou možností:

 

Poradenství podle energetické masáže TČM

Má první rada zní:

 

"Poznejte své tělo, které se za váš čas a zájem, odmění takovými znalostmi, že vy se stanete tou nejlepší oporou sami  pro sebe a také pro své nejblišší. Přestanete případně být pro ně zátěží, závislí na nepřetržité pomoci z venku. Začnete svému tělu věřit, a přestanete se bát budoucnosti, že vás nechá na holičkách. "

Na přístupu k vlastnímu tělu se toho dá hodně změnit a nejlépe už rodiče u svých dětí. K tomu je třeba znát určitá fakta, nejlépe ještě před plánováním rodiny a úplně nejlépe ještě před vztahem.  A vzhledem k tomu, že počet potíží už od dětství stále přibývá, je mé poradenství aktuální, jak nikdy dřív.

 

Poznejte spontánní reakce těla - využijte této možnosti pro nevšední zážitek a zkušenost.

- kdokoliv ke mně přijde, tak vždy trpí neschopností vnímat prakticky jakoukoliv část těla a veškeré spontánní reakce se snaží ze zvyku potlačit (stejně se chová k tělu třeba svého dítěte, či partnera) 

Průběh:

Je to první krok, na cestě důkladného odblokování. Poznejte spontánní reakce vlastního těla na dotek na zcela běžná místa, ideálně na hlavě, obličeji, rukách. S cílem spustit lokální vybrace a zahřívání ze soustředění.

V oblečení, jak přijdete, volné pohodlné.

- zpočátku jsou reakce těla překvapivé a jen málokdy bez snahy je potlačit, je to způsobeno jemnými bloky

- někdo by to nazval obličejovou gymnastikou s vydáním hlasů, ale mě jde o předvedení někdy zarputilého bloku. Jen mastičkami, masáží, doteky, cviky, gymnastikou, injekcemi  toho docílit nikdy nejde, je k tomu zapotřebí zapojit obličej mnohem víc a tím se mé poradenství stává pro většinu až zážitkovou terapií. 

Výsledky:

- cenná zkušenost s odblokováním některých míst, asice co bylo dřív bolavé, nepříjemné, nijaké, maskovité, nehnuté, mrtvé, nestabilní a nespolehlivé, je náhle spolehlivé, odolné , přirozené, živé

- vyžší vnímavost a zárověň i odolnost vůči nekontrolovaným reakcím, Některé profese to vyžadují u jiných je to výhodné, ale především zlepšení vyjadřovací schopnosti obličeje zlepšuje kvalitu života jako takového. Mizí vrásky, křeče v obličeji, hluboké brázdy, maska, konstatní neměnný emoční stav různé kvality, stres.


Na co ještě jiného může dál přijít řada a co vás asi bude zajímat?

Běžný životní styl je nevyhnutelně plný nepříjemných drobných stresů, z nejrůznějších zátěží, jako hluk, smog, časová tíseň, nedostatek pozornosti a doteků ani nemluvě, nekvalitní strava atd. To všechno má schopnost se v těle hromadit, jako zřetězené, nepříjemné tělesné zážitky. Tělo si tak vytváří nové až nezčetné množství nových reflexivních stažení, které se sami již neuvolňují a naopak zhutňují, a přesně to je vývoj bloků od samých počátků až po okamžik, kdy je výrazný jako otok, nebo obličejové vrásky a někdy později za rok , za 30 let, může náhle začít " z ničeho nic" bolet. 


Následující se vzájemně ovlivňuje a prolíná

Odblokování kostry – Pokud není kostra v pořádku, tak veškerý pohyb i ten zdánlivě zdravý, třeba u sportovců, nebo při józe… je ve skutečnosti zátěžový. V určitých místech více a tam dochází k dlouholetému hromadění bloků, které vitalitu stále znovu snižují, dokud se problém na kostře nevyřeší. Nejde to sugescemi, holí, ani vitamíny.

Odblokování svalů – Totéž platí pro svaly, budou tak dlouho stažené, dokud je zvenčí někdo nepovolí.

Odblokování drah – Totéž platí pro dráhy, budou tak dlouho neprůchozí, dokud je někdo nezprůchodní. Nic se samo neudělá, výjimky nemá smysl počítat. Všiml jsem si u pár lidí, že zadržovali některé emoce a měli s tím problém, nešlo to odbourat, ani změnit, až po zprůchodnění drah to zmizelo.vitaminy

Strava, týdenní diety, očisty, aj.

 

 

Jakou jste osobností podle živlu? 

Energetické dráhy vytváří ergetické toky a uspůsobují tělesně i duševně k výkonu a to tvoří i to čeho si ostatní všímají a nazývají osobností. Osobnost je silně ovlivněna stavem drah a je vždy silně výrazná, někdy třeba tou nevýrazností a to je pak prvek zem (byrokrat, technokrat, submisivita.....) Většina si stěžuje, že nemá energii a ti, co ji ještě mají, tak neví co s ní.

Jak probíhá mé poradenství.

 

- Poradenství pro vztahy

Hezký obličej a šikovné ruce na masáže. To je kombinace!Poradenství pro vztahy podle TČM a energetické masáže v Praze. Opravdová terapie končí harmonií draka a fénixe, mezi mužem a ženou, vše ostatní je nedokončené.V každém vztahu, v každém normálím vztahu, mají partneři ideální podmínky ke vzájemné pomoci. Ty jsou dané tím, že mají na sebe čas a mají o sebe fyzický zájem. Tím jak do svého těla akumulují stres z vnějších podmínek a někdy ještě zvlášť vlastním přičiněním, tak postupně o tyto ideální podmínky přicházejí a množí se krize. V takovém případě se potřebují jen něco naučit a zpracovat nějaké informace.

- poznejte své spontánní reakce, je to základ

- Jak se seznámit s mužem / ženou

- Jak řešit "drobné" krize

 

Aktualizace:

21.9.2016, 3.2.17, 25.8.19 Reiter