Vašim prvním a trvalým partnerem v životě je vaše tělo. Pomáhám zvětšit uvědomění těla tak, že to má dopad na zdravé sebevědomí, svobodu a sice až na energetickou úroveň. Mnozí se svých svobod bez mrknutí oka dobrovolně vzdávají ve prospěch svého partnera, kariéry, závislostí, obětují se náboženství atd. Mohla by to být první nepřekonatelná překážka při naší spolupráci. Pracuji podle TČM s tím, co se mi osvědčilo a hlavně masážemi s cviky, které na internetu i jinde nenajdete. To nejlepší se předává osobní zkušeností. Takřka deset let masíruji čínskou masáží a za tu dobu jsem se velmi dobře seznámil s reakcemi svalů na pokusy o jejich povolení. Možná to někomu bude připadat zvláštní, ale každá masáž je víceméně jen pokusem o povolení svalů, tělo si to zpracuje po svém. Za tu dobu umím dopředu velmi dobře odhadnout, čeho můžeme společným úsilím dosáhnout a kde bude první bariéra jako strop. Proto je má práce spojena s poradenstvím, kde naše dosažené výsledky shrnu a zařazuji je do dlouhodobého postupu. Tak se každého na začátku ptám, co chce ve svém životě nejvíc, pak vysvětlím jaký to má vztah ke svalům a energii.

Za výsledek masáže nerozhoduje jen masér, ale především historie těla. Nezáleží na tom jestli člověk sportuje, jak se u nás traduje od spartakiády. Říkám každému na rovinu, nesportujte. Jestli svaly povolí záleží především na množství stresu, který člověk za celý život do sebe naakumuloval a na jiných prohřešcích, jako alkohol, drogy, nevhodná strava. Tím je řečeno také to, že na věku sice nezáleží, ale bývá obvyklé, že čím starší, tím více zhroucené tělo pod váhou stresu. Jestli si člověk tzv. užívá života a vede v Hollywoodském stylu, nehraje roli, pro tělo je podstatná jen bezpříčinná radost, nezpůsobená zážitky z okolí, ale jen endorfiny z vlastních zdrojů a jen tak z ničeho nic. To samé sport. Stresové a sportovní zátěže se obvykle sčítají, přestože se asi všude dočtete opak, ano sportovci jsou na tom nejhůř.

Pokud jsou všechny svaly na těle, opravdu všechny, uvolněné a plně elasticky funkční, tak se jedná o velmi pohyblivého a v nejmenších pohybech dynamického člověka, který ze sebe vyzařuje mládí, vitalitu a pokud je starší, tak i vysokou odolnost proti stresu. Má velmi blízko k extatickým stavům a nebo je spontánně různě často prožívá, což je opakem stresu a negativního prožívání. Tím ovšem, to co dělám a jak to dělám, dávám každému možnost nepředstavitelnému osobnímu růstu, který až spolu skončíme, tak každému ještě jeho možnosti dále upřesním. Po celkovém uvolnění svalů, kdy se tělo vzdalo svých bloků, se člověk o své tělo může skutečně opřít, přestane být břemenem a stává se zdrojem energie a spolehlivým partnerem. Je zapotřebí mít další instrukce na tak velký nový výkon a tolik příjemného.

Toho všeho je možné dosáhnout jen dobrou spoluprací ve dvou. Nic skupinového a nic samostatného. Většinou začínám na hlavě, na obličeji, zjistím tam prakticky všechno potřebné o každém z vás. Už po první návštěvě by se měly objevit nové zážitky, až extatické stavy na obličeji, nejdéle po třetí návštěvě. Mým cílem je prokazatelně povolit svaly a proto můj postup nelze ani vzdáleně srovnávat s Tantrou, ani s některými terapiemi, kde se snažíte sami prociťovat do hloubky své tělo. Jde mi o rozvoj spolupráce a komunikace až po vyčerpání všech témat zásadních pro tělo a život.

Dobrou vaší výchozí základnou je touha po harmonii a energetické nezávislosti. Praktický význam to má ve vztazích, v práci i v partnerských a ve vnitřní vyrovnanosti a tím i ve zdraví.

Ve zdravém těle, zdravý duch, je třeba s tím začít včas a bez intenzivní spolupráce je to jen krátký sen. Nejčastěji odstraňuji bloky, které jsou na svalech a bolesti svalů. Pokud si myslíte, že ani na jedno netrpíte a přesto se chcete o svých blocích dozvědět více, tak to můžete u mně už při první návštěvě a právě vy máte u mě nejvíc možností.