Západ a východ má velmi rozdílné tradice. Téma pohled na sex staré Číny si zasluhuje mnohem obsáhlejší vysvětlení, jen úvod by měl být dlouhý jako tento celý článek, bohužel zde jen stručně a snad většina následující text pochopí.

Nejprve něco k západnímu pohledu na sex.

Naší nevýhodou je, že oni naše pojmy chápou, ale my jejich ne.

Západní pohled podléhá jednoduché názorové dualitě a sice, že na jednu stranu se můžete nadosmrti zahrabat v miliardách tun informací, můžete nastudovat celou medicínu, klidně celou fyziku , můžete být x-násobným ing. Dr. Cs atd. a všechny ty věci jsou přízemní a většina je zbytečných, budete po krk zahrabáni v hlíně a horách informací a ze staré Číny nepochopíte nic. A hlavně nic moc se sebou nezmůžete, osobní růst jako osvícení (jako v Taoismu), tam není žádný. Zajímavé je, že jako (obrazně myšleno) znalec celé západní medicíny, vás život stejně zavede k lékaři, do lékárny a do nemocnice. Jak je to možné s tak ohromnými znalostmi?  :)  Které tu notabene stejně žádný lékař nemá, protože každý je specialista jen na něco.

A nyní k té naší dualitě, na jednu stranu jsme materialisticky zaměření, což by mimochodem ve staré Číně považovali za nemoc, za naprostou pandemii, a na druhou stranu se tu setkáte s nepřiměřeným honosením, zde konkrétně s tzv. zduchovněním sexu a že svazek ženy a muže je svátost. Co si u nás jednotlivec představí pod pojmem, že sex je svátost? Znám na tuto otázku mnoho různých odpovědí, ale zde jen trochu napovím, nejlépe otázkou. Jsme stát světský nebo náboženský? Z venku je na nás pohlíženo jako na křesťany, máme kostely, církevní svátky, manželství s náboženskými náhledy. Jenže zrovna a jako na potvoru ČR je nejateističtějším státem na světě.  Zkuste se namátkově, průměrného Pražáka zeptat, co ví o křesťanství a manželství.

Sex, nebo přesněji milostný poměr, nebo soulož chci upřesnit, že jde o dobrovolný akt, který je proveden různě technicky zdatně. Jelikož se jedná o techniky milostné a dotekové (tím i masérské) a energetické, dostal jsem se tímto na mou parketu. Čína s tím nemá nejmenší problém, má to v rámci jedné ucelené filozofie.

Jsme opět u masážích

Je dobré do toho masáže zahrnout, protože pohled na  masáže i na sex je ze západu úplně jiný než z Číny.

Postoje k masážím na západě

jsou stejně rozporuplné a nejasné jako k sexu. Nevíte jaká masáž vám prospěje, kam jít, jestli je to jednorázový odpočinek, tzv dokonalé uvolnění opravdově nebo jen jako, nebo  jde spíš o životní styl, nebo snad životní filozofii, nebo o opravdově zdravotně prospěšnou věc a může snad opravdu zbavit bolesti, nebo snad i vyléčit? Ještě jeden pohled na masáže, když kafíčko má někdo za nevěru, tak co teprve masáž? Někdo má i masáž za sex, je to vrchol hysterických představ o realitě. Masáž je u nás mladou disciplínou a bude trvat mnoho desetiletí pro její pochopení, aby se z ní začalo významně těžit.Ještě jednou v krátkosti k běžným postojům k souloži na západě

U nás se říká , že soulož není jen věcí zážitku, ale může při ní být počato dítě. Tak a teď se z toho všichni pokakáme strachy, že? Je zvláštní jak se lidé na západě nemohou domluvit, jestli je soulož zábava, akt plození, nutnost, povinnost, prohřešek, věc k trestání, hřích, zdraví prospěšná činnost...Tolik rozporuplných postojů má jen málokterá další věc.

Tuto dvojakost pohledů stará Čína nemá, ani na masáže, ani na sex.

Při styku je možné vyměňovat energií. Muž má přebytky jangové a žena jinové. Všimněte si, že jsme od začátku na energetické úrovni. Jak se tyto energie projevují, nemá, zdá se, u nás nikdo potuchy. Všimněte si že se tu nebavíme stylem, že jedna paní povídala, že prý.... , že se nesmí... a musí.... Není tu prostor od začátku ke spekulacím a manipulacím.

Energie může každý cítit, vidět. Tím je ve vztazích  a v sexu názorově samostatný, nepotřebuje už žádné rady.

"Aby západ tyto energie zaregistroval, musí nejprve projít nějakou , možná další technickou, revolucí."

Sex z pohledu staré Číny je samozřejmě o dotecích a masérských postupech s různou dovedností a energetickými průvodními jevy. Tělo se má za plné drah a speciálních bodů, které se v milostném poměru využívají a rozhodně nejde jen o pohlavní orgány a ani jen o erotogenní zóny. Podle Taoismu je možné jeho praxí dojít k osvícení. Stará Čína má v masážích i v sexu lad a sklad od vyléčení až do osvícení.

V pohledu na sex staré Číny můžete nalézt přímočarost, jaká u nás nemá obdoby a této přímočarosti se při poradenství držím.

Samozřejmě, že nemá smysl se zajímat o vrcholné techniky, když se snažíme pochopit úplný základ, sledujeme samozřejmě prakticky nejnižší cíle jako je uvolnění těla a zlepšit tělu aspoň trochu sexuální potenci. V našem případě nejde ani o léčbu ani o osvícení. Těch prací a systémů je popsána celá řada a škoda, že jsou u nás prakticky neznámé a nepoužívané. My se z těchto technických výšin musíme snést níže a praktikovat možné. Nicméně při poradenství pro partnerský život pro ženy a muže beru zřetel na možný rozvoj těchto technik v budoucnu.

Myslím, že už toto minimum o pohledu na sex staré Číny je nesrovnatelně zajímavější, než západní pohled.

V Praze poradenství v sexu od Reitera na dvou místech , v Praze 11 st. Háje a v Praze 2 Dittrichova 5.

8.4.2016 Reiter

aktualizace 1.1.2017