Jak jste na tom ve vztahu k energetickým živlům? Je jich celkem 5.

Je to velmi zajímavá věc, která je využívána zcela nedostatečně.  

Snadno se o energii přichází nejvíc jejím jednostranným směrováním, až k vyhoření. Je to proces samovolný. Kdo to chce začít ovládat až to všechno proběhne až do konce, do vyhoření, tak musí pak začít přesně s tím, co jsem uvedl a čím měl začít už dávno a to za plných sil. Začíná se pak ovšem za zhoršených podmínek.

Osobnost

Spontánní impulzivní reakce vytváří to, čeho si všichni "všímají" jako typu osobnosti.

Nejčastější osobností je v ČR již dlouhodobě živel Země (byrokrat, technokrat, submisivita.....). Je to převládající živel země - analýza. Život je veden převážně rozumově a hlavou. Je to skvělý typ pro vybudování průmyslu za současného pustošení krajiny. Jeho vlastní tělo jakoby neexistovalo. Život jsou pro nej jen čísla na papíře. Bohužel, je totiž tento jinak perspektivní živel, pokřivený. Není snadné tento typ udržet zdravý, nebo ho snad přesvědčit ke správnému životu. Ani jeho páteř nemá žádný vztah k rovné zemi, on ví co je to rovná zeď, ale páteř? To, ne. Zeď nesmí být křivá. Doma a všude chtějí mít rovné zdi, rovné všechno. Vlastní páteř, ta může být křivá jak sviňa. O tzv. bezpáteřnost se tu nejedná, protože chce být spolehlivý. V úzce vymezeném smyslu je naprosto spolehlivý. Tak třeba ženy zemní osobnosti se vyznačují spolehlivostí a chtějí jen M-uže s velkou peněženkou a tedy jejich otrokáře, penis mít nemusí vůbec a neváhají to vše popřít.  Ženám dnes peněženky také narostly a tak tu větší peněženku u protějšku hledají stále hůř. Nemáme prostě tolik doktorů a inženýrů, no nemáme no. Něco ženy východu splaší ještě na západě, ale časy se mění. Pro muže: věřte mi, tohle doma mít chcete jen z nevědomosti, ale zažívat to všechno pak fakt nechcete. Neřeší to vztah krátkodobý, ani paralelní, ani volný... Tu bezvýchodnost situace si pokřivené zemní osobnosti uvědomují. Tento zemní typ zoufale potřebuje nejdřív spravit pokřivený vztah k energetickému živlu Zem. 

Pak se rozvine zbývající tj. Kov, Oheň a Dřevo a Vodu až nakonec. Pro samostatný osobní růst je pořadí jiné.

Zbývající živly znamenají klady/chyby : Kov- disciplína/sobectví, Oheň - radost,nadšení/workoholismus Dřevo - vcítění, empatie/rozštěp, Voda - pudy, city, základní instinkty/neurotičnost.