Ze zkušeností vím, že "moderní" partnerské problémy nelze vůbec efektivně řešit a vůbec do-vyřešit moderními způsoby, protože žádné skutečné řešení psychologické, ani  jiné v rámci systému, které je způsobil, existovat ani nemůže.

Moderní způsob života partnerským vztahům problémy způsobuje a řešit vztahové problémy moderním způsobem je protimluv. Proto se může pořád jen něco řešit a nevyřešit. 

Pokud máte již také dost z těch různých chytrých návodů jak řešit krize vlastní i partnera, tak mi možná budete rozumět, když tvrdím, že bez znalostí tělesných technik a energie, nejde vyzrát nad krizovostí současného života. Člověk je sociální člověk, takže vhodný partner je proto nutný a pak je snazší se zaměřit i na opravdový osobní rozvoj, který zmíním až na konec.

Ženy jsou zaměřeny na udržení rodiny pohromadě, jenže v různých částech cvěta k tomu používají různě zaběhnutý systém, který v každém případě tu rodinu dost poškozuje.

Každý by měl vědět jak bude zacházet se svým tělem za 5, 10, 30 .... let, pokud to neví, tak nemůže vědět ani jak má zacházet s tělem svého partnera. To všechno je možné se naučit jen mimo zaběhnutý systém, ve školních osnovách to není.  Takže jen způsobem mimo moderní metody, protože ať se na mě nikdo nezlobí, ale s těma pařátama, ve které se postupně proměňují prsty na rukách, z toho neustálého klikání a ťukání, to nepůjde a musí se z nich systematicky udělat opět ruce, které něco umí.

Zpět na kurz výměny energie jin-jang.