Technika masáže Tujny je rozmanitá a je určitě uměním, které spočívá na rozpoznání možného uplatnění na fyzickém těle, podle toho, jak reaguje na intenzitu a druh hmatu.  Podle toho plánuji celkové zacházení s tělem i s možnými doporučeními. Jeden z nižších cíllů je určitě zlepšování reakcí těla, to se projevuje změnami v citlivosti od bolesti (což je nejčastějším důvodem k návštěvě u mě) z tlaku směrem k příjemnému (až extatickému). 

Další možné reakce na masáž jsou různá šíření pocitů napříč celým tělem, které je rovněž dobré zlepšovat masáží směrem od bolestí, popichování, rovněž k příjemnému.

Další reakce jsou dané osobností a dosaženým stupněm spolupráce a to nejen ve smyslu využití dalších podpůrných metod, jako snad diety atd. Každá masírovaná osoba se podvědomě brání (ztuhnutím) změnám podle svého živlu, který ji vládne, více o tom zde: poradenství podle tradiční čínské medicíny TČM.

Právě spontánní fyzické reakce na masáž a společný postup rozhodují zásadně o užitečnosti masáže. 

Provedení Čínské masáže Reiter 11 a Praha 2 centrum

Největší síla Čínské masáže spočívá v prevenci a v osobním růstu. To sice znamená nečekat, až někdy nějaká bolest, nemoc, křivá páteř, chyby v koordinaci propuknou, ale je zbytečné to vůbec zmiňovat, protože, ti co trpí na bolesti, tak je to buď, kvůli náročným životním podmínkám, včetně pracovních, nebo a to je častější, je to kvůli špatnému hospodaření s energií, která je pevnou součástí těla a vyznačuje se značnou dobrovolností a vzpurností ke změně.  Masáže Reiter Praha 11 / 10 a Praha 2 

  • 1) Čínská masáž tlaková - reflexní, dále bodová, intenzita tlaku se s každou další návštěvou zvyšuje a tím také roste kondice svalů.
  •  
  • 2) Některé techniky jsou srovnatelné s klasickou masáží.
  • 3) Čínská relaxační masáž. Jejím cílem je "jen" oživení a celkové vyrovnání naprosto zdravého člověka. Pokud organismu stačí relaxace jedná se o ideální situaci, použité techniky jsou jiné, než když něco bolí. Právě touto masáží se lze chopit klíče k silné vitalitě do vysokého věku, včas.

Samotná technika masáže Tuiny spočívá v nejrozmanitějších hmatech, každá část těla má své techniky masáže, které se s časem dále rozvíjí, tak jak je tělo dál a dál zvládá, včetně různých cviků a mobilizace. Bodová masáž působí na body, které jsou většinou na meridiánech, kterými proudí životní energie „čchi“, podle Taoismu. Čínská bodová masáž pomáhá kompletně s kondicí těla, může i léčit nebo zachraňovat život. Dnes je hodně časopisů, kde jsou tyto mapy těla , nebo jednotlivých orgánů nakreslené. Nevěřte jednoduchým radám typu : "Kde to bolí tam to hodně mačkejte, nedivte se, když to nebude fungovat. Tak jednoduché to vždycky není." Kdyby to tak jednoduché bylo, tak jsme všichni zdraví a masáže by stačily na všechno a nebyly by uměním a vědou zároveň.

Přijďte raději na moderní polikliniku Michnova na jihu Prahy, kde máte tyto masáže v dostupnosti metra, pouhé 2 minuty od stanice Háje. Přečtěte si také - Jak se léčí chřipka ? Více podrobností o masážích se dozvíte také např. v našem článku: Masáže bolestivých kloubů, nebo Bolesti celého těla obecně a bolesti od páteře,

Podívejte se kde v Praze 11/10 a na Praze 2 mé masáže najdete, masáže v PRAZE .
 

Principem Čínské masáže - Tuiny obecně

je povolit, uvolnit, zprůchodnit energetické dráhy, na nejvyšších stupních otevřít body

Zlepšit masírovanou problematickou oblast a celé tělo, je skutečným uměním, které roste s praxí maséra. Každá část těla má své masérské techniky, které se s časem dále rozvíjí, tak jak je masírované tělo dál a dál zvládá, zpočátku by to třeba jen zbytečně bolelo a postupně se to lepší a uschopňuje pro další. 

Aktuální bolest a naprostá slabá lokální citlivost - umrtvení, nejsou to jediné, co brání masáži na maximum ve všech ohledech, co do intenzity, rozmanitosti a rozsahu, je to dále především strach.

Strach z možného ublížení masáží, není na místě při dodržení běžně platných masérských pravidel. Od masírovaného to však obnáší, když něco bolí tak to má říct a nesnažit se být hrdinou, nebo si myslet, že to víc pomůže, už tohle je o komunikaci a vzájemné důvěře. Podvědomá ztažení, to je něco jiného.

Strach ze vzájemného energetického ovlivnění je na místě úplně stejně, jako při jakémkoliv jiném kontaktu s kýmkoliv a to i na dálku, třeba po telefonu. Mohu vás uklidnit jednak tím, že se toho bojím taky, a také tím že nemá smysl se každého a všeho bát, platí zde normy správného společenského chování a vzájemné respektování svobody, morální kvality a také jde o určité zásluhy, které je třeba správnou činností zvyšovat, bohužel bez vidiny na odpočinek. Pak jste opravdu chráněni dobře.

Maximální možný užitek z masáží je dán pravidlem, který někdo formuloval pro cokoliv v životě obecně, že se vše odehrává podle nejlepšího možného scénáře, který je dán morálními kvalitami všech zůčastněných.

Osobně při masáži nedělám energeticky vůbec nic jiného, než že slovně komunikuji, zjišťuji a fyzicky masíruji tak, aby byla masáž, co nejlépe přijata. Energetickou práci po důkladném zvážení, projednání a vyzkoušení nabízím mimo oblast všeho co tu jinak nabízím, zde. 

Vznik Čínské masáže

Masáž je sice pouhým vedlejším produktem duchovní disciplíny Taoismuvznikla na základě poznání meridiánů drah, 5 prvků a dualitě jin jang. Čínská masáž Tuina je jedním z hlavních pilířů tradiční čínské medicíny, je osvědčenou léčebnou metodou po celá tisíceletí a navíc je hlavně výbornou prevencí. Píši také o tom pro koho je určena čínská masáž.Čínské masáže

Dá se to brát jistě jako významné celosvětové kulturní bohatství. Na západě existovalo něco podobného, ale bylo to takřka bezezbytku zničeno, zde se obyvatelům nepodařilo tradici udržet, ani obnovit. Dobrým příkladem je ovšem Dornova metoda, která se obyvateli udržovala několik staletí a v devadesátých letech se dočkala nečekně velkého rozmachu. Dá se předpokládat, že v Evropě zájem o masáže a specializace v masážích bude narůstat, a že jsme na samém začátku.

 

aktualizace
26.7.2015 Reiter
3.11.2016 Reiter
17.11.2019 Reiter