Zdraví a štěstí je přirozené, za určitých podmínek, dokonce napříč přes všechny věkové kategorie. Jak by zněla definice zdraví a štěstí? Nejlépe a nejpravdivěji by to popsali mladí lidé, jenže jim chybí zkušenosti a slova a jsou vábeni vším, co je moderní. To je důvod, proč správnou definici od nich nelze očekávat a to je také důvod, proč jsou na trajektorii nabalování potíží s věkem.

Zdraví a štěstí moderního typu se vyznačuje tím, že je na úkor budoucnosti a někdy více nápadně, někdy nenápadně to odrovná tělo a rozum bohužel nedostal informace, aby se tak nestalo, včas.

Od moderní medicíny nemůžete očekávat nic v tomto smyslu, ta se zaměřuje úplně jiným směrem, zejména na záchranu holého života lékaři často tvrdí, že zdravotní problémy, bolesti a nepohyblivost jsou dané věkem. Je čím dál modernější mluvit o genetických dispozicích. Bývá to jen obyčejná omluva neschopnosti pomoct. Do genetických výzkumů se podle mého vkládá přehnaně mnoho nadějí. I kdyby lékařská věda byla do-ko-na-lá, znamenalo by to snad, že můžeme s tělem špatně zacházet a vůbec nerozumět jeho potřebám?!

Takže suma sumárum, mladí vám neřeknou, co je to zdraví a  štěstí, ani přirozené. Dospělí honí jen prachy a buessnys a senioři na tyhle věcí dávno rezignovali.

-

praxe

setkávám se se zoufale nepohyblivými mladými lidmi a klidně vysoce pohyblivými seniory. Za dlouhou dobu jsem si vytvořil své názory, které opírám o vlastní zkušenosti. Poslední roky se mi podařilo vytvořit vlastní metodiku zacházení s tělem, kterou učím všechny ty, kteří se na mě obrátí, že chtějí s něčím pomoct, nebo něco zlepšit. 

Zdraví a štěstí je přirozené pokud:

- je zapotřebí informovat včas a individuálně ukázat chyby

- tělo potřebuje posilovat především, nikoliv svaly, ale své samoopravné schopnosti

- se změní přístup k vlastnímu tělu.

Zbavil jsem někoho bolestí? To však nemá být konec, ale začátek. Mají se ode mne naučit se ji příště sami zbavit. Mají se chtít naučit ještě raději víc, než méně a mají přijít, i když nic nebolí.

Mají pochopit, že štěstí mají ve svých rukách a nikoliv v rukách někoho jiného, kdo jim bude pořád pomáhat a na té pomoci být pak závislí, čím dál více.  To už štěstí není. O vašem štěstí nemusíte jen nechat rozhodovat jiné. Neříkám, abyste nechodili k lékaři, když je to nutné. Sami však převezměte do vlastních rukou, tak cenný artikl, jako je štěstí a zdraví samo sebou a proto přijďte ke mně nejen kvůli bolestem, ale zrovna právě, když jste na vrcholu svých životních sil, protože tehdy můžeme naše síly spojit nejlépe a spoluprací docílit nejvíc s dalekosáhlými důsledky.

Reiter 26.4.2018

aktualizace 12.8.2019