Životní styl v civilizaci je masový i se všemi zdravými životními styly dohomady a má svá vlastní „řešení“

Vtipné na tom je, že si budete myslet, že je to vaše řešení.

de o to, co se vám podsouvá. Používá se druh marketinku, který lidi oblbuje. Vyrábí se technologie, které nás nutí ji otročit a to doslova se fyzicky hrbit, jak v autě, tak na módním nábytku, v práci a samosebou i při sportu. Systémově se pro lidi nedělá vůbec nic, naopak je to vyčerpávání jejich životního potenciálu. Nabízí se idea, že to lepší si každý musí nejprve zasloužit. Kdyby se však nestávalo, že co je drahé, ještě nemusí být i zdravé ať nábytek, oblečení, strava. Takže ani logika vyšší ceny neplatí vždy. Je to v principu jednoduché, všechno co se dělá masově je cinknuté systémem a je zhoubné, ať je to móda, tělocvik, masáže, všechny diety, všechny léky, p otraviny…..


Každý chápe, že pokud chce změnu, tak je nutné se o to nějak zasloužit. V každém případě jde o matematickou přesnost, že nejprv práce a pak odměna. Bez práce nejsou koláče. To napadne každého ještě dřív než na základní škole, vychovává se tak už doma. Jak skvěle připravené mozky pro další a další zpracování. Normální velkokapacitní, precizní výroba. Stará pořekadla platí stále, jenže je k tomu třeba ještě něco přidat. Jen s původními vzorci řešení dnes už daleko nikdo nedojde. Staré metody jsou na moderní dobu krátké. I zde je snadné se přepočítat. Prací nikdo nezbohatl ani v minulosti. Jenže dnes tu máme nový jev, jedná se o pracující chudobu. Každá generace je krapítek chytřejší a už se ví, že účinnější, než jen prostě práce, je kariéra. No, a pro ní se obětuje všechno, takže stres a zvláštní životní styl plný absurdit, které ještě zmíním. Dnes už VŠ je málo, chtějí se dvě VŠ. Pak je člověk in, znamená to, že je daleko od společenské periférie, kde jsou za trest ti neúspěšní. Tyhle nápady jak udělat, co nejlepší kariéru už také dávno patří na smetiště dějin. Dalajláma: „Svět už má dost úspěšných lidí, ale za to zoufalý nedostatek těch, co …..“ Jen část citace pro dané téma zde bohatě, bohatě stačí. Poslouchejte, co říkají ti úspěšní, tak že prý není větší nudy než úspěch. Doktor chce mít z dětí právníky, právník automechaniky a automechanik chce z dětí mít doktory. Je třeba se informovat dřív, než věci začnou být aktuální a dramatické. Je třeba získávat informace mimo systém. Masy se chovají tak, že nové problémy řeší starými způsoby a než si všimnou, že zaspaly dobu, tak jsou v důchodu a nová generace jede stejně hloupě nanovo. Ne protože jsou hloupí, ale protože nemají informace, které systém používá pro zvládání mas pro své vlastní nehezké zájmy. Nechají se převézt systémem. Oklamat se nechají a na konci už jim, tu jejich zkušenost ze zklamání, nikdo z mladých nevěří. Mladí vždy znovu tvrdí, že my tak hloupí nebudem. Systém tu jejich chytrost zvládne o 3 kroky napřed a další generace také.