Veškeré orgánové potíže, bolesti mizí zvýšením účinnosti fyzického těla, uvolněním bloků, masáží a cviky, tak jak jsem je pochopil. Pokud odstranění potíží tolik zkvalitňuje život, tak co teprve zlepšení celkového hospodaření s energií a zvětšení jejího objemu? Taková zodpovědnost není v dnesšní době běžná, proto to v zacházením s tělem dnešní dobu předbíhám a radím ostatním udělat totéž ihned. Civilizace pro nás nemá v rychlosti rozvoje technologií nic moc zajímavého, její vývoj je příliž pomalý.
Přidat výkon až po změně. To je Dornova metoda!

Běžný, zablokovaný člověk reálně víc energie nemůže potřebovat, i když si stěžuje, že mu chybí. Veškerou svou jakkoliv nabytou energii (potraviny, zábava, milenecký život, drogy, dechová cvičení, koníčky, dovolená....) používá na zbrklé povely a to nejen v zacházení se svým tělem. Nadměrnou energií přivádí do zničujících problémů vlastní tělo a bohužel i blízké okolí a jen urychluje degeneraci.