Chtěl bych touto nabídkou odlehčit stresovou zátěž těm, kteří by nikdy nehledali u mě pomoc na jakékoliv potíže. Se stresem nejde bojovat účinně bez naučených technik a s běžně nastaveným tělem. Doufám, že tím alespoň zpříjemním život zajímavému počtu zejména pražand a některým život přímo zásadně zlepším.

Začínáme:

oblečení je volné, klidně v něm můžete už přijít. Jedná se o relaxační masáž s aktivní účastí a občas i fyzicky protažením a cviky. Používám techniky doteku na předem vytipované body na těle, které by měly rychle přivézt do extatických pocitů. Soustředění na bod na těle je samovolné avšak aktivní. Tyto body je zapotřebí prostřídávat, že vzniká dojem intenzivní až opojné, extatické relaxační masáže. Postupuji podle meridiánů drah úplně stejně jako bych odblokovával běžnou, nebo až bolestivou tlakovou masáží. Výsledky jsou však tímto provedením trvalejšího rázu. Obvykle na to u každého už nezbývá čas. Každý je předem připravený na jinou úroveň prožitku a na každém bodě ještě jinak. Nelze to na těle vynutit. Je možné se to učit. Je to účinnější než bolestivé techniky. Na konci by mělo být zvládnuté celé tělo.

 

Extáze je zamilovanost

Extáze je cítit jako unášení a pronikání do jiných oblastí mimo tělesné hranice. Má vysokou úroveň, která se běžně nezažívá.  Pokud to očekávám, že se tak stane, předem upozorním na nutnost dodržet pravidla, protože je to nestabilní a snadno to zmizí. Navrhuji předem pro tento okamžik tykání, aby nevznikl pocit odtažitosti a rozporů. Není tam místo na ironii a vtipkování. To je lepší oťukat a vybít předem.  Čerstvě zamilovaní by mi řekli, že to přesně takto znají. Každý zná stav euforie, bývá to také zážitek z hudby a z drog.  Zamilovaných se tento pocit drží sám. Neví jak vzniká a jak jej udržet. Jaké jsou přínosy ze soustředění na tělo, není běžně známé. Pak se každý pořád něčemu diví.  Kam třeba mizí zrovna prvopočátečný zájem ze vztahu. 

Prožitek bezčaovosti.

Čas jakoby neexistoval. Je to plným zaujetím – soustředěním. Zná to každý. Je to můj další příspěvek. Spočívá v tom, že vám neodpískám přesně hodinu ve zrovna nejhlubším prožitku, možná v životě. Berte to jako něco normálního, že není všechno pořád jen o penězích.

 

Sycení těla extází

Zpočátku jde o maximální možné běžné prožívání jako v životě. Je tam trochu počáteční nejistoty. Postupně se soustředění prohlubuje a to také díky vystihnutí tlaku na body. Jde tedy o společné soustředění. Je to sklízení plodů mileneckého vztahu, aniž by nějaký byl, nebo o něj šlo. Je dobré to opakovat a naučit se udržet. Tím dochází k sycení těla extází. Je to bezpříčinná radost, nezávislá na okolí. Štěstí z opravdu vlastních zdrojů. Tomu odpovídají nové zkušenosti a schopnosti.

Co z toho budete mít?

  • Naučíte se soustředění
  • Naučíte se spolupracovat na velmi osobní úrovni
  • Budete věřit vlastním schopnostem
  • Tělo se bude sytit štěstím namísto stresu
  • Získáte informace jak zacházet s tělem a jeho energií

 

Objednat se můžete nyní za akční cenu za 700,- Kč/h na obou pobočkách:

Jižní Město

praha.jih.reiter@protonmail.com

Centrum

 centrum.reiter@protonmail.com