Čínská masáž pochází z taoistických znalostí a vznikla vznikla před tisíciletími jako součást tradiční čínské medicíny TČM. Masáž zde nehraje nějakou postranní roli, ale tato masáž je jedním z hlavních pilířů TČM. Na východě je více zajímavých masérských metod, které rád využívám také.

Čínskou energetickou masáž vynalezli mistři, kteří pochopili fungování těla jako tok energií. Nebyla tedy vymyšlena přemýšlením nad léčením jednotlivých potíží, jako při vynalézání léků stylem pokus omyl.

 

Energetická Čínská masáž konečně i v Praze

Na enrgetickou masáž může ke mně přijít prakticky kdokoliv. Přehnaná očekávání jsou prospěšná jen ve vyjímečných situacích, když ro přidá vodu na mlýny... Co je dobré vědět předem o masážích a mé masáži?

Masáže působí jinak, než jakékoliv cvičení, protahování a pohyb. Proto jakékoliv masáže kombinuji s cviky a protahováním, je to ten nejlepší okamžik na protažení. Výsledky jsou lepší a trvalejší. Samostatné cvičení jde pak o mnoho lépe, zrovna tak pohyb. 

Masáž, tak jak ji provádím by měla být obzvlášť velkým lákadlem pro příznivce prevence, kteří si chtějí vybudovat velmi vysokou kondici a je lákadlem pro příznivce získání zdraví alternativními metodami. Je to i tím, že stav fyzické kondice zjišťuji mnohem dřív, než si osoba reálně na něco začne stěžovat.

Skutečná prevence se prakticky rovná dobrému hospodařením s energií

Pokud má někdo příliš mnoho energie v 25 letech cca 10% populace, tak už předem můžu tady říct, že s ní nezachází v zájmu udržitelné zdravé životosprávy a ještě horší je, že jedná stylem příchylnosti a zejména odporu a jde si doměle vlastní cestou, pokud má dobré podmínky, tak zvesela, ke ztrátě zdraví.

Vlastní cesta je však jen domělá, protože platí, že každý jde cestou nejmenšího odporu. Výsledek je ten, že konzumuje a skáče tak na špek všemu, tomu běžnému, co se běžně nabízí, zejména jako zábava a volnočasová aktivita a sport. Hodně energie se spotřebuje na dosažení nějakého životního standardu, kdy každá věc může dost vyčerpávat, pro někoho je to nová kuchyň, pro někoho nový bavorák. Bylo by chybou si myslet, že dobré životní podmínky sami nastolí dobré hospodaření, je to jen pohodlí a odpočinek. Odpočinek je něco, co si nemůže dobrý hospodář s energií vůbec dovolit.

Tím vším scela běžným, co se nabízí, se o tuto energii příjde, ani nemusí jít přímo o vyhoření, je to přesně podle běžných scénářů moderní civilizace. Z mého pohledu není nikdo pak - až pak - jednou nohou v nějaké té civilizační chorobě, ale dávno, dávno předem. Už v době, když tu energii ještě má, ale špatně s ní hospodaří. Taková je dnešní situace a je třeba se tomu bránit aktivně věcmi, které tu sice jsou, ale nejsou doposud běžné. Brání tomu zejména pohodlnost a jiné zaměření.

 

Opravdová prevence musí konkurovat všemu bláznivému, jako zábavě, volnočasové aktivitě a sportu

Používám takové masážní techniky, které rozproudí energie v těle. Žádnou svou energii nepředávám, ani nic nedobíjím, to všechno mívá jen krátkodobý efekt, ale odblokovávám všechno to, co přívalům energie brání. Je to doprovázeno až extatickými pocity, mnohem kvalitnějšími, než z drog, je to výroba z vlastního fyzického těla. U drogově závislých a alkoholiků je tato vlastní výroba kolosálně zničena.  Nejde mi o vytvoření nějaké jiné závislosti, což určitě v některých jiných systémech hrozí, ale o dobré hospodaření s energií na základě zodpovědnosti a dovedností. Nejde mi ani o propagaci nějakých přehnaných aktivit, holotropní dýchání apod. to ani náhodou, ale normální každodenní zacházení s tělem, měla by to být jako základní povinnost ůplně každého. Kdo energie má hodně, naučí se to ode mně rychle, cca 3h.

Jestli takový systém někdo použije až někdy na odstranění bolesti, nebo na včasné získání nové kondiční základny, tak to se s touto informací, kdo ji čte, stavá také věcí osobní volby.

Tím, že je pojem energie známý, až když se o energii příjde, tak je těžké s tím zaujmout včas, a proto může  moderní civilizace mít prevenci leda tak, jako zbožné přání.

Opravdovou prevenci tady společnost sice zpřístupňuje, jde to však až příliš pumalu a peníze sem plynou takřka nulově. Zatímco vedle zbytečných přístrojových invazivních vyšetření a vedle peněz na sport, mohou blednout i kasína a tiskárny na peníze. 

Záleží zatím tedy jen na osobním přístupu jednotlivců.

 

Čínská energetická masáž používaná k odstranění bolestí

Odstranění bolesti je nejvyhledávanější problém. Třeba to prostě jinak nejde. Pokud hledáte pomoc jen na odstranění bolesti, tak  krátkodobá bolest většinou zmizí už během první návštěvě, přinejmenším je znát okamžitá úleva. O četnosti docházky na Čínskou masáž zde. Naproti tomu léky tišící bolest nepovažuji absolutně za léky. Jeden příklad z vlastní zkušenosti. Čínská masáž zabírá dokonce proti bolesti zubů více, jak léky tišící bolesti, kdy tyto už několik dní nezabíraly. 

Proč je důležité chodit pravidelně na masáže

Běžnými životními podmínkami a s běžným fyzickým stavem se dnes bloky posilují sami od sebe, příliš chemie, příliš hluku, stresu... všechno může být v normě, nebo hluboko pod prahem vnímavosti . Pokud se k tomu přidá libovolně vyšší aktivita, třeba sport, práce, sedavá práce, tak zpočátku může kondice uspokojivě růst, ale brzo tělo vyžaduje údržbu, asi jako výkonový sportovec. Je to dané právě nezkušeností s energiemi.

Pokud zvažujete jít poprvé na masáž, doporučujeme i další informace v části poprvé na masáž.

Získejte u mě novou kondiční základnu a dobré hospodaření s energií

Vyhněte se jednomu velkému životnímu zklamání. Říkám na rovinu, jenom masáž, cvičení, protahování, jakýkoliv pohyb, nestačí jako prevence , nebo jako zdravý životní styl a to ani náhodou. Ani velmi dobré životní podmínky někde na osamoceném ostrově. Nejprve je zapotřebí postavit novou kondiční základnu a aby se dobře udržovala, tak je třeba zmínit další věci.

Aktualizováno

14.9.2016 , 11.2019 Reiter