Často mě napadala otázka, jak může někdo po třicítce žít bez masáží, které mají udržet kondici a zbavovat bolestí? Pak jsem se stále víc zajímal o to, jak můžou vůbec fungovat vztahy, když je k dotekům tak často rozporuplný postoj a jsou tak negramotné. Mé každodenní zaměstnání je dotekové v tom nejširším slova smyslu, mé doteky jsou fundované a zjistil jsem, že

chronický nedostatek kvalitních doteků může být hlavní příčinou všech bolestí a nemocí.

Dále, že lidi jsou nespokojeni podle mého jen proto, že mají málo hmatových kontaktů. Neví o nich nic. Jen to, že je chtějí a zároveň i nechtějí. Stačilo by tak málo a byli by zcela šťastní.

S tělem stejně jako i s duchem to v životě chodí tak, že co se nerozvíjí, to chřadne. Takže pokud se nerozvíjí cit včetně hmatu, tak to všechno jenom chřadne. Pak zbývá ještě otázka, lidi co vlastně chcete? Chcete vztahy a přátelství s benefity typu správného dotýkání se, nebo vztahy s jistotou čím dál méně kvalitními až žádnými dotekovými benefity? Uvádí se, že jen 1% vztahů jsou spokojené. Když někomu v páru nestačí, co se týče rukou, jen se za ně držet, měl by se něco také učit, možná trvale a stárnutí navzdory.


Vztahy mezi mužem a ženou

 jestli nemají být o hmatu a troše šikovnosti v rukách, tak nevím o čem jiném. Ve vztahu nejde jen o city jako je láska, spokojenost, jistota, soudržnost a podobné pozitivní emoce, ty snad mají být běžné i celospolečensky, nejen v rámci rodiny nebo páru. Jde přeci také o naplnění života hmatově, zručností a mobilitou.

Pokud někomu pár doteky, během minut, odstraním bolest, tak to znamená, že tyto doteky už dlouho neměl, proto ta bolest vznikla.

Případné potíže nemají nic společného s dědičností, věkem a stárnutím, ale jen nerozvinutím nebo postupným zanedbáváním toho nejpříjemnějšího, co život nabízí.

Dědičně jsme závislý na dotecích - masážích chcete-li

Pokud to někdo v rukách nemá a neví jak na to, tak mu nepomůžou ani tucty různých poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Poradenství pro partnery je čím dál žádanější služba už nejmíň 60 let, ale celkově evidentně s nízkým až nulovým výsledkem. Bez bohatých zkušeností s citem nemá nikdo šanci svému partnerovi umožnit vzájemné uspokojení. Kde tyto zkušenosti získat, když k nim máme zároveň negativní stanovisko? Původně chytře a vychytrale míněné vztahy snadno ztroskotají na tvrdé realitě neohrabaných rukou. Nabízím na místě obrat od teorií a chytristiky o vztazích o 180° k životu, kde dostal každý do vínku být 100% šťastný. Pro začátek stačí jen vlastní zkušeností poznat, jak to chce sám život a později to opět neshodit. Pak se můžete rozhodovat co dál s konečně trochu uvolněnými pouty, sundanými růžovými brýlemi, bez vštípených předsudků vůči životu a přehnaných očekávání.