Systémů jak zacházet s tělem je velmi mnoho, všechny se musí potýkat, a většinou se tomu snaží vyhnout, s člověkem jako s celkem. Člověk je velmi komplikovaný, jen málokdy se na něj dá pohlížet tak, že nějaké části fungují osamoceně, většinou každá část těla nějak ovlivní jinou a pak je tu psychická část, která dokáže použitý systém podpořit, nebo zcela zhatit.

Čínská masáž odpočátku mluví jednoznačně o člověku jako o jednotě těla a psychiky, na západě se takový směr jmenuje psychosomatika. V ČR je tento obor slabě vyvinutý, mnohem více na západě a na východě je to tradicí.

Hlavní taoistickou a buddhistickou apd. myšlenkou je, že vše vychází z jednoty. U nás je podobná nejznámější myšlenka, že všechno je jedno ve spojení s vysoce rozvinutou opoziční myšlenkou, že jedno je kolečko u trakaře.

Běžně je masáž u nás , třeba v Praze , zaměřená jen na tělo, fyzické terapie také a dokonce často výhradně na bolesti. Když chce někdo řešit psychiku jde k psychologovi nebo k psychiatrovi. To je běžný západní postup. Všichni tady nejraději ťafou tam, kde to nejvíc bolí. Špatně! Výsledky jsou lepší u krátkodobých problémů, postupně se takto dojde až k nevyléčitelnosti, protože se nikdo nikdy nepodíval na celek. Obvykle na to nemáme čas a peníze, ale jsou i jiné důvody, my vyloženě nechceme. Chceme jen ten jeden problém zapít práškem, odstranit, odříznout, ozářit....., nic víc.

Na schématech jsou naše těla/psychika se svým působením navenek.

Vztah terapeut - klientka při masáži

Postoj masér masírovaný 

Od samého začátku je lepší kombinace muž - žena. Píši lepší, avšak stejně záleží více na obratnosti terapeutů a na motivech zákazníků. Na konci bude zřejmé proč.

Zájmy zákazníků na masáži zjištěné v Praze

Zájmem je hlavně rychle, levně, účinně.... Motivem k větší spolupráci bývá nejčastěji zkušenost, že mu není pomoci rychle pomocí léčiv, injekcí, nebo rehabilitací v rámci pojištění. Kvalitnější motivací by mohlo být chuť poznat sama sebe, své tělo a jeho možnosti. Náčrtek, co brání účinné pomoci a postupu při práci.


Masérská práce

1. ...nemám čas, nemám peníze, vůbec nemám ani zájem, nic mě nebolí, je to daleko, Žaneta chce zrovna se mnou do kina, mám fotbal....

2. ...máte špatnou místnost, je moc teplá, je v ní zima, podlaha je moc do žluta, místnost je strašně izolovaná od okolního světa....

3. ...nějak se mi nezdáte, jste malý, jste velký, máte vlasy moc krátké, tričko je moc barevné....

4. ...bolí to, není to příjemné, tam dělat nic nechci, jen tam chci něco dělat, jen tam kde to bolí.

5. ...vy nejste žádný kouzelník, jak jsem věřil, napoprvé neumíte vůbec nic, to sem mám chodit, i když mi nic není...   6,7,8,... Dobrou zprávou je, že překážek je jen málokdy nekonečně mnoho a že se správnou motivací a spoluprací dají překonat.

Avšak nejprve

co to obnáší pro masírovaného/ošetřovaného

Tyhle překážky bude řešit s každým, kam přijde podle svého typu osobnosti nebo momentální nálady. Může se pokusit terapeuty střídat, ale postup nebude žádný, půjde o sběr nepodstatných zkušeností. Špatnou zprávou je, že najít nejlepšího terapeuta je nemožné a lepší je přijít za mnou když ještě nic nebolí. Tu druhou věc odmítá snad skoro každý, kdo nepoznal co je bolest. Tyto překážky jsou v člověku pořád a projeví se vždy nevhod a proti zájmům vlastní osoby ať v soukromí, nebo zaměstnání, vytváří typ člověka i s jeho sklony k budoucím bolestem a nemocem.

Co to znamená v partnerských vztazích

Vztahy

Partnerské vztahy jsou o prolínání i v intimních hlubinách, avšak zájmy se nikdy zcela sjednotit nedají.Partneři by se měli tolerovat a nechat si i volnost.

Čím více překážek, tím méně prolínání. Čím méně překážek , tím více se dostanou ke společné intimitě.

Co je neopravdová intimita? Např. při gynekologickém vyšetření, jiné podobné úkony, které jsou strpěny u lékaře. Pozor, bohužel i soulož ve vztahu, kde jde ve skutečnosti více o mechanické provádění úkonů, než o opravdovou intimitu je jen provedena, nebo také až strpěna, ale nejde o sdílení ani prolínání intimních hlubin. Takový vztah je potom prázdný, neuspokojivý. Proč se to tak děje?

 

 

Konečné překážky u nejintimnějšího nitra

Přístupnost

Je to jako zámek, ke kterému má klíč jen stálý partner, protože už ví co a jak. Snahy o změnu tohoto zámku jsou prakticky snahami o odstranění některých překážek, je to práce s nejistým výsledkem. Snahy o změnu těchto zámků, nejsou ničím jiným, než to co se tak často doporučuje pro oživení dlouholetých vztahů typu : "Oživte svůj vztah."

Lidem se předkládá, že se mají hledat , aby k sobě sedli. Není to úplná pravda - čím nižší tolerance (čím složitější zámek), tím déle se budou hledat a když se snad najdou , tak tím větší je riziko pocitu neuspokojení "hned potom". Ti nejkritičtější už hledat nechtějí a jsou raději sami.

Má terapie učí poznat a překonat překážky

Tyto překážky nejsou ničím jiným než energetickými bloky, které mohou být psychické nebo fyzické, obvykle jde o obojí současně. Někdo by mohl říct, že jsou domnělé , nebo podmíněné. Jejich hlavním problémem je, že vystupují v nevhodný okamžik, působí negativně a jako zátěž. Po terapii, po jejich objevu a po zkušenosti buď zmizí nebo se dají zvládnout a již neovlivňují psychosomatiku.

"Hlavním výsledkem terapie je propracovaní se ke zdroji energie, který tvoří psychické energie, jako přání nebo řízení těla a mimochodem i léčí."

Co kdyby bylo více lidí bez překážek a tolerantních, než jak to je dnes?
Postoj masér a masírovaný 

Terapie by už napoprvé vypadala takto. Dotýkání, tlak a jiné masérské techniky by byly přijímány v plném psychosomatickém rozsahu - jako příjemné, nic by nevadilo ani silný tlak do svalů.... Byly by příjemné, že by se ihned dotkly intimní pocitové hloubky.

Závěrem některé důsledky, které z toho dál plynou

Existují terapie, nebo terapeuti, kde se jde hned na věc v plném intimním rozsahu do hloubky a až na vrchol - k orgasmu. Jenže nic z uvedeného neobjeví, nic se v člověku nezlepší, nevyřeší. Podobá se to prostituci. Nemohu však nezmínit výjimky, u těžce psychicky nemocných, spíše krátkodobě, u nich, když se terapií obnoví orgastický mechanismus, tak jsou schopni rychlého vyléčení a světe div se, bez prášků. Myslím že odtud pochází kritika taoistů, že existují onanističtí lékaři, kteří léčí orgasmem. Ta kritika není správná, zatímco někteří lékaři takto dokáží léčit neurotiky, někteří taoističtí  mistři dokáží vyrobit více bláznů, než nových mistrů. U běžného člověka, který je zcela zdráv a nezná se, je vše v režimu spánku, orgasmus má, jen neví, že je obalen a zatížen překážkami, které nezná do okamžiku jejich akutního nepříjemného projevu bolestí, nezájmem, odmítáním...  Každý má dnes nějaký ideál, představu jak by vztah měl vypadat. Společné mají všechny asi představu spojení v jednotu, splynutí .... Bez příprav zcela nemožné a realita všedního dne to potvrzuje, kde nadšení střídá zklamání až rozvod. Závěrem tedy je, že všichni by měli projít terapií svého zevrubného sebepoznání se svými vnitřními překážkami až k intimnímu jádru, ideálně ve věku 18-25 let. Vede to k opravdovému uchopení vlastního zdraví a také ke schopnosti se sblížit.

Jen pro úplnost uvádím, že Taoismus jde ve své praxi mnohem dál a proto jejich kritiku lidí a lékařů lze pochopit.  Zájemci o tuto praxi by neměli přeskakovat vyřešení menších překážek snahou řešit ty na vyšší úrovni. Orgasmus je napojování se na široké okolí, co do kosmické jednoty. V taoistickém sexu, jde o splynutí páru, které se podobá tomu, po čem tu všichni víceméně marně touží. V další taoistické praxi se sexuální energie rozvádí po těle a dál se s ní pracuje a vede k výsledkům, které přesahují tento článek.  Jedná se o další růst osobnosti a

Tao

 nakonec poznání jednoty v Tao smyslu.

27.11.2015 Reiter