Masážemi buduji kondici a tím se dává lepší šance vztahům

Masážemi u každého jinak rychle zlepšuji kondici a to má vliv na fyzický i psychický výkon a vytváří se také předpoklady pro pozitivní ovlivnění vztahů.

Souvislost mezi kondicí těla a kvalitou vztahů může být:

- viditelná, při výrazných bolestech

- skrytá, kdy žádné bolesti nejsou, ale jde např. o omezenou pohyblivost, tuhou páteř, nebo o jemné blokace vytvářející pocity nepohody, které brání schopnostem volně vyjádřit emoce, nebo je plně  prožít a to je ve vztahu velmi důležité.

Kvalita vztahů a stav tělesné kondice jsou navzájem propojeny, i kdyby někdo chtěl namítnout, že se budou mít stejně rádi, i když druhého něco bolí. Jenže tyto bolesti fungují jako další zátěž. Dnes, kdy vztahy jsou zatížené bez tak už dost, obvykle pracovními nároky počínaje, přes názorové rozdíly a tím věčnými nedorozuměními až dohady, až po potíže sociální, jako  třeba kvalita a cena bydlení a rodinné situace. Zátěž z fyzické bolesti zatěžuje ve vztahu oba, stejně jako každé jiné omezení, závislost, závazek, zlozvyk.... Toto vysvětlení bylo nutné, aby bylo možné pochopit vlivy skryté, vliv mírných blokací, které rozhodují mnohem více, než doposud uvedené.

Při poradenství se zaměřuji právě na jemné blokování a skryté energetické souvislosti.

Snížená pohyblivost se spolupodílí na tvorbě vztahu od samého začátku, vytváří minimálně pohybové stereotypy, na které si účastníci postupně vytvoří slepotu, tak zvaně si je navzájem odpustí, pokud si jich vůbec kdy všimli, až je nakonec nevidí. Oni jsou vůči sobě tolerantní, odpouští si navzájem chyby a snaží se spolu komunikovat, tak je na to přesně zaměřena obecná psychologie se svým vztahovým poradenstvím. Pomůže vám už při výběru partnera a abyste se potížím co nejvíce vyhnuli, jak na začátku, tak i ve vztahu a to je velmi užitečné. Mnozí u nás s psychologickou poradou váhají, přece si nenechají do svých věcí od někoho kecat, že? Vím, co chci..... a tak podobně. Těch neznámých hrozeb v životě je pro laika nekonečné množství a vzdávání subjektivního náhledu je ten nejhorší způsob zacházení se sebou.

Přitom psychologové mají vše bezesporu daleko lépe spočítané než laik. O tom nemůže být pochyb. Ale jak to jen udělat aby to přeci jen opět nesklouzlo do pouhého ohledu na majetek, tzv. zkušenost, spolehlivost, "učesanost".....Obávám se, že i přes nejlepší psychologické rady to budete mít ve vztahu velmi těžké, nejspíš si zaděláváte na submisivní vztah, kterých je plná republika i bez těchto rad. 

Pokud zohledníte i společné zájmy, vzdělání, je to už mnohem rozumnější.

Srdečně gratuluji všem, kteří jste udělali maximum pro svou kariéru i pro váš kvalitnější vztah. Vysokoškolské vzdělání opravdu zkvalitňuje vztah, dělá ho hezčím, útulnějším, kulturnějším, luxusnějším a to je vše.

I kdybyste měli všechno kladné z uvedeného, štěstí na partnera, nejlepší psychology, tituly, vstupenkou do nebe to ještě není. Nejspíš jste nádeníky za víc peněz. Asi budete dlouho mluvit o štěstí, dokud nezačne být jaksi uvnitř prázdné, nebo dokonce kamenem třeba na srdci, nebo na krku. Je to otázka vlastních zájmů počínaje, motivů pro výběr partnera a zacházení s ním a v tom vidím já jednoznačně energetické pochody, nejde jen o psychologický přehled a kalkul, že se k sobě hodíte, kvůli horoskopu , nebo kvůli slušnému autu.

Vy, co nemáte žádnou ze zde uvedených výhod a spíš jen samou smůlu, s mými technikami rozhodně nemáte vše pro uspokojivý vztah předem ztraceno.

Mé rady jsou naprosto jiného druhu.

Ono nestačí se jen tolerovat, umět spolu vycházet, ale je zapotřebí spolu žít a onu živost rozvíjet. Ona bude mít jinak tendenci stagnovat, protože žijeme ve špatných životních podmínkách, kde se snadněji uchycují záporné emoce.

Ideální je jít více k věci tím, že se zohlední energetická bilance a to právě nabízím

Vztah vzniká z energetické povahy. To je když jsou lidi k sobě přitahováni a tomu celkem každý dobře rozumí. Zamilovat se umí každý. A dál? Musí se na tom dále pracovat, nejlépe stejně energeticky. Za použití speciálních technik pro které je třeba uzpůsobit tělo a pak se je naučit a používat, jedině tak je možné mít nějaký dlouhodobý a naplňující vztah.

Neumím si představit jak může vztah dobře fungovat bez znalostí energetických technik.

Mé energetické techniky se dělí na různé stupně

v první řadě jde o uvolnění jemných bloků z části masážemi, už v průběhu to vede k poznatkům, že chyby nejsou jen na partnerově straně, že problémy v partnerství nejde vyříkat slovy, protože vězí hluboko ve vlastní fyzické bytosti. Každý propracovaný blok znamená úlevu v životě i ve vztazích.

Na každém stupni je více možností spolupráce podle typu osobnosti.

Dále jde o seznámení se s funkcemi první čakry. Přitom by mělo dojít k plnému rozvinutí orgasmu, což vůbec není něco samozřejmého ani u obecně uznaných zdravých a mladých lidí. Na pornografii bohatém západě můžete zásadně vidět jak vypadá orgastická impotence, muži by měli mít výstřik minimálně na dálku od 1 a od 2 metrů podle věku 50 a 20let. Pozor já s vámi nebudu pracovat na vyvrcholení, ale na zharmonizování celého těla, aby ho bylo schopno. Obecně se právě i ve vztazích s vyvrcholením zachází velmi špatně, skoro stejně zle jako při prostituci.

Pak jde o přípravné práce na probuzení kundalini, opět více variant a spíše by mělo jít o vlastního, hýčkaného koníčka dále do života.

Celá problematika se točí kolem jedné povahy dnešního člověka, on by chtěl všechno snadno a ihned, nestarat se a jen koupit. Jenže takhle to nefunguje. Je třeba intenzivní spolupráce od začátku a není jisté, kolik se toho podaří. Pak, na konci nejste nikde jinde než opět na začátku. Na začátku dalšího vašeho osobního veledíla. Sice se zajímavějším, plnějším životem, ale pořád ne bez problémů. Lidi chtějí jen žít bez problémů a hledají proto snadná a rychlá řešení. Víc neudělají jen hledat a koupit. Takové pasivní typy miluje farmacie, různě brzo začnou konzumovat léky a budou na nich jednou závislí a budou rádi, že vůbec nějak žijou. Já nabízím velmi vysokou kondici a vlastní zodpovědnost za ní. Vlastní zodpovědnost a samostatnost je nutná od začátku, musíte přijít, musíme se průběžně domlouvat.

Další zvláštní výhodou tohoto celého snažení je, že pokud alespoň jeden v páru má plně rozvinutou pohyblivost bez blokací, tak za příznivých podmínek tuto volnost v pohybech přenese automaticky na partnera, samozřejmě, že také masážemi, kterým se tak říkat nemusí, zkrátka doteky a intenzivním soužitím.

5.2.2016 Reiter