Existence těchto drah byla na západě potvrzena vpichováním radioaktivní látky,

na různé body a její šíření se dalo předem předpovídat podle druhu bodu. Meridiány drah jsou nadřazeny všem ostatním soustavám v těle, jako jsou žíly, tepny, svaly, šlachy, nervy ... Celá práce na těle se dostává do naprosto jiné kategorie, protože se systematicky zaměřuje na práci zprůchodnění a odstraňování blokád na drahách. Nejedná se již o práci typu , kde to bolí, tam masíruji, ale otevírají se jiné a ucelené možnosti postupu.