V Praze nabízím čínské masáže už řadu let a přibývá jednotlivců, kterým jsem mohl něco z jejich kouzel předvést a někdy poodhalit. Podobným příkladem je akupunktura, se kterou má zkušenosti stále více lidí. Sice jí hodně lidí stále nevěří, mnoho lidí podezírá její teorie, ale v Německu si tímto už dávno prošla a docela dlouho už je tam hrazena zdravotní pojišťovnouČínská masáž

Účinek vpichu jedné jehlice do svalu by ještě šel naší medicínou snadno vysvětit, ale ne tak hluboce propracovaný systém na léčení jakékoliv nemoci. Ty samé body jako pro akupunkturu jsou stejně důležité i pro čínské masáže. Podle schopností maséra vím, že je možné manuálně překonat účinek vpichu jehly. Navíc rozmanitosti manuálních technik, se jakákoliv pomůcka nemůže rovnat, ani žádný nejmodernější přístroj ne.

Variabilita manuálních technik je ohromná a technické pomůcky souvisí spíše s usnadněním. Byli tu už mistři, kteří dokázali vyléčit jakoukoliv nemoc používáním zásadně jen 3 jehel. Jedná se o hlubokou schopnost rozpoznat energetický stav, určit které body mohou spustit uzdravení a pak jde jednak o značnou obratnost při zavádění jehel, kterou naprosto nelze srovnávat s injekcemi, ani opichy u doktora. Při takovém mistrovství je dále rozhodující schopnost používat energii čchi, to samé platí i pro vrcholné energetické masérské techniky. Co může být pro mistry rutinou, musí být pro laiky nedosažitelným kouzlem.

Specializujeme se na různé techniky čínské masáže

Umění masážíČínská masáž využívá nejen až ohromující obratnosti rukou, ale od začátku různé druhy senzibility, třeba na teplo, hmat a další, které může každý masér zdokonalovat celý život. Používám zpětnou vazbu od zákazníka, který má širokou škálu reakcí.

Čínská masáž používá různé mapy těla, jejichž autory jsou mistři. Jedná se o mnohonásobné překrytí různých map po celém těle. Jejich podstatou je, že lidské tělo rozumí více postupu podle nich, než nějaké nahodilosti, dokonce i intuici. Já osobně nemám v oblibě žádné masáže probíhající hlavně intuitivně. Já bych k takovému masérovi nešel, já bych se toho bál.

Západní medicínské metody, tedy i masérské a rehabilitační, jsou postaveny na technickém přístupu asi jako při opravě auta, kdy se spravují jednotlivé díly. Čínská masáž spravuje zásadně celek.

Podstatnou fyzickou charakteristikou tohoto celku je například citlivost těla. Kolem věku 20 let se vytrácí a poslední ji ztratí kolem 35 let. Pokud se mi podaří ji u někoho obnovit, vnímá to jako výrazné omlazení. Nazývám to malým návratem do mládí.

Následujícím krokem by mělo být jemnější odblokování, kdy už dávno nejde o bolesti, ale jsou cítit jemné nuance částí těla a bodů na něm. Vrcholné techniky souvisí s navyšováním energie, která se pak stará o zdraví sama. Míra pochopení pro tyto věci je ovšem zprvu problematická, panuje určitá nedůvěra, pocit, jako by mělo jít o čarování, ale přesvědčit by měly vlastní zkušenosti a to je nakonec v pořádku.

Čínská medicína napomáhá k odstranění zdravotních problémů

Čínská medicína používá mnohé technické postupy, např. akupunkturou, moxou, baňkami, i zvláštní postupy s kovy, vodou, má rozvinutou bylinnou farmacii, používá různé speciální cviky, známé cviky jsou čchi-kung, pak ale i techniky soustředění. Je třeba si uvědomit, že TČM vznikla z Taoismu a jeho poznatky jsou z největší míry ze soustředění.

Tito mistři mají tak zároveň psychologické znalosti nemající na západě v medicínské praxi obdoby. Jsou tam ale zajímavé paralely. Při odstraňování zdravotních problémů je třeba určit vhodnou metodu, někdy jejich kombinace, je dobré mít přehled o dosavadním vývoji nemoci a další prognóze. K tomu má celou řadu diagnostických metod zrakem, pohmatem, nejen určení pulzu, ale i na svalech a speciálních bodech. Někdo by se nad tím mohl pousmát, ale plně rozvinutá diagnostika i některých dílčích metod dalece přesahuje možnosti přístrojové moderní diagnostiky. To potom má v praxi další dopady, vypadá to tak, že u nás je člověk buď zdráv, nebo nemocný.

V tradiční čínské medicíně TČM není třeba čekat nečině na nemoc, jak je u našeho zdravotního systému zvykem, ale zlepšovat svou energetickou situaci je možné přesným postupem vždy. Naše moderní přístrojová diagnostika je proti tomu vždy buď ve skluzu, nebo zbytečná, také drahá, je také čím dál dražší a není spojena s okamžitou nápravou stavu, tak jak to je u TČM.