Tel: 702 406 816 E. Reiter   

praha.jih.reiter@protonmail.com

Adresa Praha jih: 
Poliklinika, Michnova 1622/4, 149 00 Praha 4, oblast Praha 11-Chodov 

První patro, ordinace č.16

Od Metra Háje východem na Modrou školu cca 300 m. 


Centrum kontakt:

Objednat se můžete i do centra na Dittrichova 5, Karlovo vám. 

centrum.reiter@protonmail.com

 


Provozovatel: Egon Reiter, ičo: 69433861 ,Tel: 702406816