Nejrozhodnějším okamžikem pro každého v životě v oblasti zdraví je přechod od čerstvé bolesti do chronického stádia. V tomto okamžiku, trvajícího třeba i jen několik dní, je Dornova metoda a Čínská masáž stále ještě velmi účinná, avšak je ještě více nedoceněná v tom smyslu, že v pravou chvíli zabraňuje velmi nepříjemným potížím, měnící zvyky a kvalitu života a přitom si to postižený ani neuvědomuje. Nespoléhejte se sami na sebe, že tento moment sami bezpečně poznáte.

Pokud je již člověk osobně seznámen s nějakou chronickou bolestí,  pak si teprve může plně uvědomit obsah předchozího odstavce. V těžkých případech, kdy jsou potíže již chronické a vleklé, může Dornova metoda také pomoci.  Avšak  požadované zlepšení se může dostavit až za několik  měsíců pravidelné docházky. Je na místě upozornit, že chronické nemusí být jen bolesti, ale také např. nesprávné držení těla a přitom se může takto postiženým zdát, že je vše v pořádku, nic nevidí, nic nebolí. K tomu, aby byly účinky trvalé, je někdy nutné odstranit nesprávné pohybové  návyky a zřejmě doživotně cvičit časově nenáročné cviky.