Zájemci o masáže mají podle vzoru ze západní medicíny sklon si vybírat z masáží, které by byly přesně na jejich problém. Západní marketing, by této potřebě hrozně rád vyhověl a taky již s takovými věcmi přišel, ale takový přístup nemůže mít úspěch. Zákazníci to prokouknou a připadají si být v jednom kuse podváděni, že cesta ke zdraví je pro ně v nedohlednu.

Objevila se například lymfatická masáž, na x krát spoušťové body apod. Ale no ták! Vždyť tyto ruční manuální techniky, ty jsou staré tisíce let a jsou pouhým zlomečkem, nestojící ani za řeč. Žádný marketing, i když se snaží všechno rozkouskovat, nemůže změnit to, že tělo funguje jako celek. Jde to však dokola ignorovat, nebo se s tím naučit zacházet.

Čínské energetické masáže vznikly z teoretického základu Taoismu, který objevil energetické fungování těla, tím poskytl lidem návody na léčení a postupné pochopení člověka a energií. Zatím tyto návody nejde získat jiným způsobem. K jeho teorii patří i u nás rozšířený znak jin/jang, v čb barvě. Ten jsme ochotni akceptovat, jedná se o symbol duality. U nás se setkáváme často se systémem duality. Západ tak odtud přistupuje ke všemu, co zná zdraví/nemoc, nic mezi tím a nad tím není.

TČM a Čínská energetická masáž harmonizuje energie podle vzorce pentagram. Nejen však v případě nemoci. Pokud je někdo zdravý, může svou energii poznat a zvyšovat stejnými metodami jako při léčení a to až na hranici mistrovství. Pentagram je pětinásobná dualita. Jedná se o vzorec života podle, kterého lze poznat funkci čehokoliv na světě, jedná se o pětinásobnou dualitu.

Čínská energetická masáž dokáže upozornit na nedostatek energie dlouho před vznikem nemoci. U nás se omezená znalost duality běžně zneužívá stylem, že se život vtěsnává do černobílého vidění. Takže odtud chce západní člověk slyšet, o jakou jde nemoc a jaký na to brát lék, aby mohl žít dál úplně stejně špatně, tak jak ho to dovedlo k nemoci. Farmacie se samozřejmě může přetrhnout, aby této poptávce vyhověla a aby ji množila.

Podstata čínské energetické masáže

Čínská energetická masáž používá zásadně jiných znalostí, než západ, na fungování těla a s dalšími dosahy, nejen oblasti TČM, ale možnosti osobního růstu až po nejvyšší poznatky Taoismu. Základem je pentagram jako vzorec života pro chování živlů a energií, v člověku a nakonec všude. Tyto energie mají navzájem komplikované vztahy. Tyto energie a vztahy jsou mnohonásobně promítnuty různými mapami po celém těle. Např. jsou zastoupeny celými tělesnými částmi, horními a dolními končetinami, záda…. Pak v systému čaker opět na různých částech těla, jako trupu, na rukách, nohách, na páteři a také na často zmiňovaných meridiánech drah.

Dále také jako typ osobnosti, je to podobné jako v astrologii. Někdo se z toho něco naučí a myslí si, že to je ono, píšu jen, že je to podobné. Velmi zajímavé je, že každý živel v sobě obsahuje opět všech pět. Jejich nejdůležitější vlastností, která všechno doposud zmíněné, a mnohdy jak také něco známe, převrací naruby, je že, pro život a zdraví je, podstatné, že musí být v pohybu a v proměnách. Nic nehybného neexistuje. Energie se mají jedna v druhou proměňovat, mají být silné a vyvážené. Čínská masáž má za úkol tyto vlastnosti vrátit do normálu, v případě nemoci, nebo situaci dál zlepšovat pro zvyšování kondice.

Zdravotní obtíže, při nichž se využívá energetická masáž

Každého začíná zajímat jeho zdraví v okamžiku, kdy ho ztratí, nebo ho drtí sportem a dopuje doplňky stravy. Především bych chtěl upozornit, že nejlepších technik a dovednosti používám v okamžiku, kdy je člověk naprosto zdráv a plný sil, natolik plný sil, že je až nešťastný z toho, že si s nimi, s těmi silami, neví rady. Postupně jak síly ochabují a nastupují zdravotní obtíže nebo bolesti a pohybové potíže, tak používám čím dál tím hrubší techniky.

Zprvu lidi ke svým potížím přistupují, jako že jim nic není, že to trochu někde bolí, no a co? To je v pohodě, Hrubé bloky velmi výrazně zabraňují energetickým tokům a sami od sebe kolísavě časem zhutňují, takže člověk obvykle hlásí, že ho všechno možné bolí a že se cítí být bez energie, věčně vyčerpaný a snadno se unaví. Připisuje se to věku, namísto blokům.

Časem, když bloky sílí a je jich více, má už potíže všeho druhu, včetně zamrzávání emocí, práce ho nebaví, koníčky provozuje omezeně, ve vztahu žije při troše štěstí vyrovnaně, bez zájmu, nebo bez víry, že by se něco mohlo na něm lepšit. Onen stav bez energie naruší nejslabší místo na těle, část, nebo orgány, takže způsobí nemoc a vytváří zárověň pocity, které sklouzávají stále více k nespokojenosti až nakonec k pocitu zoufalství, kdy si člověk řekne, teď už se sebou musím něco dělat. Emoce a zdravotní stav jsou spolu v úzkém propojení.

Až tedy uváží, že je zapotřebí se sebou něco dělat, tak si obvykle přece jen dvě masáže na to sami naordinují, jako lékař. S lidmi, kteří to neví, nebo sami uznávají, že nejsou zdraví, je z uvedených důvodů velmi těžká komunikace. Jsou nepřístupní, sami ví, že jsou těžkopádní a brání se změnám. Proto nabízím své služby nikoliv na léčení, většina je nevyléčitelná, opět z uvedených důvodů, to když sami nechtějí být zdraví, a dokonce farmacie jim mnohdy také nabízí jen a pouze doživotní léčbu. Proto nabízím své služby naprosto zdravým lidem a nejlépe plných sil, natolik plných sil, že jsou až nešťastní z toho, že si s těmi silami neví ani rady. Místo abyste tyto síly vrhali do mnohdy vyloženě hloupých aktivit, zvažte nabídku mých služeb.

Omezení, kdy nelze provést energetickou masáž

Energetickou masáž lze teoreticky provézt vždy, jen je individuální otázkou jak a v krajních případech, jestli to má vůbec nějaký smysl a jestli není lepší použít něco jiného.

Z pohledu zákazníka stačí u mě dodržet základní pravidla pro docházku na masáže, žádné nachlazení, s plným nosem to je špatně a s chřipkou už vůbec, jelikož na ní platí jiná medicína. Chtěl bych upozornit na to, že jsme zvyklí podléhat klamu, že nemoc je něco přirozeného, že to patří ke stárnutí, ale není nic vzdálenějšího od pravdy. Kdo takto chápe svůj život, tak si může být jistý, že se postupně k nejzávažnějším onemocněním taky dopracuje.

Pokud chce dnešní dvacetiletý vidět, čeho se může dočkat v padesáti, ale už i ve třiceti, může se podívat do statistik zdravotních problémů dnešních padesátníků, a zahrnout do toho předchozí nutný vývoj nemocí a taky zhoršování generace po generaci. A sportem, jako jeden z proklamovaných léků na všechno, se to ke konci jen urychlí. Nejprve se nad zdravím mávne rukou, pak se hledá v tisících nabídek různé kapičky, mastičky, ampulky a je ohromná radost, že něco zabírá.

Některým nakonec nepomůže ani naše zdravotní péče a takoví někdy přijdou k nám. Čínská energetická masáž odpočátku zesiluje a harmonizuje energie. Do určité míry je vhodné to každého naučit, musí se o to dřív s tím začít. Pak je možné žít zdravě, podle podmínek a zátěže, třeba do 80 let. Pokud, ale nic neumíte a ještě k tomu sportujete, měli byste se naučit alespoň správně hodnotit svou situaci, pak snad se rozhodnete někdy pro změnu a přijdete se poradit, třeba za 10 let. Zdraví tedy může být slučitelné se stářím, ale je třeba do toho započítat i to, že vnější podmínky jsou dnes opravdu těžké.