Energetická masáž PrahaV informovanosti v oblasti energetické léčby u nás panuje ještě větší chaos jak v informacích o masážích. Čínská energetická masáž probíhá  ve smyslu čínské teorie. Podle ní existuje mnoho energetických stavů, např. nedostatek, přesycení, zablokování ..... Většina lidí si myslí, že má nedostatek energie, a že ve skutečnosti ji mohou mít nadbytek nemají potuchy.[/caption]  

Probuďte v sobě energii pomocí čínské masáže

Klasická masáž, kterou také nabízíme v Praze na dvou místech, je dobrá pro ty, co zajímá jen masáž, nic víc. Už v době, kdy jsem s ní začínal, jsem si všiml, že aby užitek a pomoc z ní byla větší, nejde masírovat jen tam, kde to bolí. Čínská energetická masáž se sice může zaměřovat jen na části těla, kde je cítit problém, ale má k dispozici také dráhy a diagnostiku. Dráhy jsou energetické povahy a jsou nadřazeny všem fyzickým částem na těle. Jsou na nich body, které mají rovněž specifické energetické vlastnosti, které jsou z našeho pohledu často dané i svým významným anatomickým umístěním. Vysvětlování z hlediska teorie zdravotní reflexní masáže nemá naprosto žádný význam. Mnoho dalších bodů je anatomicky spíš nezajímavých, jako např. konečky prstů, které jsou však zrovna velmi významné z energetického pohledu.

Tyto znalosti energií mají původ v taoistické teorii s pěti prvky a pětinásobným dualismem, všimněte si, že na západě mluvíme o dualismu vždy jen jednom. Energetická masáž sleduje stále zajímavější cíle, rozhodně zdaleka nekončí u jednorázového uvolnění nebo odstranění bolesti. Čím více se podaří energetickou masáží obnovit vitalitu energetické soustavy zájemce o masáže, tím více to pocítí nejen na celkovém zdraví a pohodě, ale schopnosti tyto energie sám cítit, pak i ovládat a to ho dostává do světa jiných možností, od pochopení fungování vlastního těla co do opěrné a svalové soustavy, přes prokrvení, schopnosti se soustředit, až po zajímavější prožívání vztahů.

Masáž pracuje s fyzikou

Fyzicko-energetické vlastnosti drah jsou jinak také statikou těla. Takřka výhradně na statiku těla se zaměřuje Dornova metoda, která od začátku uvádí, že držení těla určuje jeho správnou koordinaci. Tím se potvrzuje, jak dva rozdílné postupy mají mnoho společného. Při různé intenzitě pohybů a třeba i cviků probíhají  fyzikální procesy statické, dynamické s rozmanitými proměnami a další energetické projevy (pohybová, kynetická, tepelná,tlakové působení váhy na plochu i bodově na žíly, nebo tepny, nervy...) . Je to důležité znát nejen pro léčbu a odstranění bolestí.

Energetická masáž pracuje s na západě až tvrdohlavě odmítanými energiemi. Na jedné miliardě lidí na západě v tomto nezáleží, jen v Indii a Číně se těmito energiemi běžně léčí 3mld.

Nepropásněte ! Akci na energetickou masáž

Energeticko psychické působení tlakových bodů rozhoduje o tom, že ti co žádné bolesti na tlak nemají tak jsou automaticky zdravější, mají správné držení těla, mají vyšší stupeň fyzické kondice a přitom nejde o to jak jsou namakaný sportem a jakou mají fyzickou sílu. Tato fyzická kondice umožňuje, aby tělo bylo výrazně dobře koordinované, citlivé a mělo silné projevy vitality. Takoví lidé v sobě cítí energetické proudy, nebo k tomu mají blízko. Jejich vitální těla si mnohem lépe poradí s přetížením, stresem, bolestmi a nemocemi. Místo skuhrání, že pořád něco pobolívá, něco nejde a strachu z budoucnosti, je tu pocit naplnění a pohody vycházejícího z naprostého spoléhání na své tělo. Dost často jsou ovšem zapotřebí další a další informace o tom, co vlastně s touto energií v sobě dělat, jak s ní zacházet. Leda, že by člověk měl štěstí, že nemusí nic řešit, ale přesto může hrozit, že usne na vavřínech a o šťastné prožívání přijde svou neinformovaností.

Zlepšená koordinace

je velkou výhodou při sportech, tanci, krasobruslení, při silových sportech (fitnes) rozhoduje o intenzitě devastace při jeho provozování a např. při bojových sportech rozhoduje o tom, že fyzicky slabší poráží ty silnější.

Koordinace se lepší vědomími energetickými zkušenostmi

Zpočátku nejlépe masážemi, protože nedostatečná koordinace znamená bloky, které je na těle nutno povolit. Někdo by namítl, že lepší je cvičení , nebo dokonce sport. Není to tak. Masáže se netýkají jen svalů, ale i jiné tkáně a pak jde i o tlak na kostru také masáž s cviky dohromady = Dornova metoda, ale tady jde právěže o masáž energetických drah podle jejich pravidel, kterým tělo právě rozumí a přesto nejde to vysvětlit reflexy , ale zprůchodněním energetických drah. Má to výrazný dopad na citlivost kůže a emocionální prožitky.

Zlepšená koordinace je základem na kterém je možné stavět skutečně naplněný a spokojený život. Jiný základ je iluzorní. Nechte si postavit barák na jen zdánlivě dobrém základě no tak brzy spadne

"Nabízím možnost posilovat vitalitu, kondici a koordinaci v předstihu, než dojde k výraznému zablokování k bolestem a později nemocem?"

Při posilování vitality a koordinace, jde stále více o práci na slabých blocích. Už během odstraňování těchto slabých bloků se člověk seznamuje stále více s vlastnostmi vlastního těla. Projevuje se to na nejhrubší úrovni změnami v prokrvení, náhle se pustí krev do nohy, ruky břicha , krku atd.  Na úrovni myšlení se to může projevit vzpomínkami jak se dařilo tělu kdysi. Na úrovni pocitové bývají přítomny stavy intenzívního uvědomění si těla s čím dál větším rozsahem a postřehem. Při těchto pracích lze zahájit navyšování energie, ono se to totiž už začíná dít samo. 

 

Přijďte se na první návštěvu zdarma na Praha 2, v každém případě se o sobě něco dozvíte a něco i zlepšíme.