Životní styl je natolik vzdálen normálnímu, přirozenému žití, že moderní člověku už pouhá změna prostředí nepomůže, protože by si tam přitáhl sebou nepozorovaně většinu svých návyků a vzorců chování.

Ti, kteří se snaží o změnu životního stylu , vypadají jako by sobě sami byli lékařem a terapeutem a totéž i partnerovi a do jaké míry se jim to dobře povede? Jsou často kritizováni z řad nejbližších až po řadu odborníků, někdy rozhodně právěm. Ti, co se o to nesnaží, jsou ve vleku toho nejhoršího. Pak si vyberte.

Jak to udělat, aby nedošlo k přehánění? Volím naprosto přirozenou cestu poznání a ovládnutí vlastního těla. Není k tomu zapotřebí nic moc měnit, kdo sportuje, tak může, kdo ne, nemusí a může to být i výhodou. Kdo dokonce potřebuje kvůli své profesi, nebo zájmům lépe zvládat své tělo, mělo by mé poradenství být to pravé pro něj.

Moderní doba vytváří velké změny životního stylu, které si nemůžeme ani vynachválit a chceme další a víc, vyloženě se na ně těšíme.

Cestování, bydlení, luxus. To, že s jídlem roste chuť, znáte to, to by v tomto případě nemuselo vadit primárně. Jenže využívají se jen takové technologie, které produkují příliš jedu ve všech formách, které se každému vetřou do života. Dneska už se vůbec nezdráhám každému ukazovat, co to s ním dělá a radit, co s tím dělat. Vznikají jednak snadno pochopitelné vzájemné vazby, horší kvalita životního prostředí, horší život všech...

Moderní život jede po spirále

Po spirále, kdy se postupně všechno zhoršuje. Stále více chemie na polích, v potravinách, ve zdravotní péči….Stále více konzumní život, který je spíž vegetace v nouzovém režimu až do stavu zombí. Všechny problémy jsou čím dál větší a civilizace je na hraně propasti, ekologicky, ekonomicky, zdravotně… Na zdraví jednotlivců se to projevuje tak, že od 25 a stále častěji i dříve, je čím dál hůř. Každý lékař potom řekne: „To víte, to je stáří.“ „Musíte se hýbat.“ Vůbec nezohledňují fakt, že i ve stáří lze být zdravý...
 

Životní styl v civilizaci je masový i se všemi zdravými životními styly dohomady a má svá vlastní „řešení“

To, že si budete myslet, že je to vaše řešení., to je na tom nejvíce fascinující.

Jde o to, co se vám podsouvá. Používá se druh marketinku, který lidi oblbuje. Vyrábí se technologie, které nás nutí ji otročit a to doslova se fyzicky hrbit, jak v autě, tak na módním nábytku, v práci a samosebou i při sportu. Systémově se pro lidi nedělá vůbec nic, naopak je to vyčerpávání jejich životního potenciálu. Nabízí se idea, že to lepší si každý musí nejprve zasloužit. Kdyby se však nestávalo, že co je drahé, ještě nemusí být i zdravé ať nábytek, oblečení, strava. Takže ani logika vyšší ceny neplatí vždy. Je to v principu jednoduché, všechno co se dělá masově je cinknuté systémem a je zhoubné, ať je to móda, tělocvik, masáže, všechny diety, všechny léky, p otraviny…..

Každý kdo u mě byl, tak mu jeho životní styl dost drhne

Zábava, sport a všechno, co se dnes radí jakože má stres odbourávat, tak se to obrací v opak. Nedokáže je to fyzicky zregenerovat a dostat do vnitřní pohody, absolutně nedokáže. Ano všechna zábava a užitečný pohyb vypadá jako hepy a stmeluje lidi, jsou zážitky, jasně, jasně. Nepomáhá to od okamžiku kritického nahromadění stresu a degenerativních změn v těle. Zábava se stává postupně jen další otravnou zátěží. Je vyčerpávající a nákladná, ať jde o jakékoliv, jakékoliv volnočasové aktivity. Běžná zábava stačí pro odreagování stále méně, sahá se pak po sofistikovanější, více měně, taky zábavě, hlavně energeticky méně náročné na výdej.....

Na každém rohu dneska můžete slyšet „zdraví“, "zdravý životní styl", ale do všech důsledků se zapomíná na to, jak to nezdravé a špatné vznikalo a jakou to má mohutnost a gigantickou setrvačnou sílu. Na jednu stranu lidi cítí správně, že je moderní uspěchaný život styl ničí, nebo vyčerpává a že nároky na každého kladené rostou a nadále budou růst, že je to vysoce energeticky náročné. Aby toho nebylo málo, tak prakticky všechny energetické přebytky se vráží do volnočasových aktivit, kde se vlastní energie vyhazuje z okna a kdyby jen vlastní!

Nabízím zcela jiné postupy, než na které si dnes lidi teprve zvykají,

Na výběr je čím dál více terapií, na jednu stranu je to dobře, znamená to, že se lidi zajímají a poznávají. Na druhou stranu je to pomalý vývoj v rámci systému a ať se na mně nikdo nezlobí ,tento vývoj bude zdlouhavý a plný zklamání, protože je to všechno zaměřeno hlavně na pomoc a to je od začátku chybně uchopený problém. To samé platí pro masáže, zájemci něco zkouší a systém je schopen, tím jak funguje, vytvořit přehršle nabídek pro nesčetné druhy masáží.

Nalaďte se na info jiného druhu

Je opravdu mnoho upřímných zájemců o zdravý životní styl, jenže v tom informačním šumu z civilizace, ztrácí při svém hledání nit. Je třeba se na informace, které pomáhají umět vždy znovu naladit

Pak se zjistí, v určitém stádiu zpracování vědomostí , jak lépe žít, že nelze oddělovat tělo od nitra. Je zapotřebí ty znalosti dál zvětšovat a rozpoznávat včas i jednotlivé věty od jinud, že zapadají do vlastního konceptu a jak.

Je dost informací k dispozici. Každý chápe, že je zapotřebí destruktivní vliv civilizace na sebe zastavit, ale chce toho dosáhnout běžnými prostředky, které se nabízí. Vám se nedostane nic, co systém nějakým způsobem nepřežvýkal, nebo nenechal zcela vypočítavě zahalené. Všechno co je masové a snadno dostupné, je špatně nebo jen náznak něčeho lepšího. Informace tu má každý k dispozici, ale je třeba s nimi lépe zacházet.

Moderní civilizace není schopná vytvořit zdravý životní styl,

protože v principu vytváří právě ten nezdravý. Jsou to dva protiklady, dva extrémy, jestli chcete, jeden je zlý a druhý dobrý. V tomto případě je marné hledat nějakou střední cestu.

Jelikož tělo a psychika tvoří celek, tak změnit celek nelze jen dílčí metodou ať je jakákoliv. Účinek každé psychoterapie končí tam, kde již nedokáže ovlivnit návrat těla do původního funkčního stavu. Zrovna tak žádná fyzická činnost, terapie sport, jóga, ani fyzioterapie, bez seznámení se s vnitřní mechanikou a zdrojem, nemůže udržet tělo zdravé a plné energie.

Proto je zapotřebí nejprve odhalit mechanismy hromadění tlaku v těle, je to kumulace stresu. Vždyť bez toho postrádá jakákoliv snaha o lepší životní styl zcela smysl, kdybych nevěděl jak se hromadí v těle cokoliv špatného, jedovatého. Tím se otevírá cesta k řešením, která budou značně spolehlivá.

23.6.2019 Reiter