Velmi často se mě zákazníci ptají, co mají dělat, když je něco bolí a nejčastěji to jsou právě záda, krk, kyčle. Přestože jde o různé věkové kategorie, různé individuální vlastnosti a podmínky, ve kterých tito zákazníci žijí, něco obecného, platící pro všechny, tu je.


Základem je správné držení těla.

Tělo se správným držením má kdykoliv k dispozici samoopravné prostředky tím, že jednoduše správně funguje a drobným indispozicím se dokáže nesrovnatelně lépe bránit než tělo s nesprávným držením. Jedná se o vlastnost těla, nejde tu o silové držení vlastní vůlí, v tomto omylu skoro všichni klienti žijí. Vadným držením těla se permanentně přetěžují určité svalové skupiny a jiným se naopak ulevuje, silovým držením se tato situace moc nezlepší a může se zhoršit. Obvykle bolí svaly, které jsou v permanentním přetažení, ale obecně se tolik nemluví o svalech, které nejsou zatěžovány vůbec. Vadné držení těla vytváří disharmonii, tělo je více náchylné na další zátěž a někdy může být zdrojem časté únavy až pocitu vyhoření.

Vadné držení těla lze napravit.

Preferuji krátkodobé cviky do několika minut denně. Jedná se o účinné cviky jsou-li prováděné správně. Někdy po mě chtějí zákazníci seznam všech cviků, ale tento postup je pro rovnání těla nesmyslem, je nemožné postupovat jinak, než začít s jednoduchými a postupně přidávat další. Proces je takto pod kontrolou a časem některé cviky odpadávají jako již zbytečné, protože svůj účel splnily a naskytuje se příležitost pro další cviky, které se mezitím staly zvládnutelné. Mě se jedná navíc o kombinaci s masážemi, bez nich bývá očekávání jen z cviků přehnané.

Spánek

Velmi často se probírají matrace a polštáře. Správný výběr je komplikován tím, že se matrace časem proleží. Někdo si zde z tohoto důvodu nemohl vynachválit staré pružinové matrace. Zdravé, pružné tělo se chová na měkkém i tvrdém podkladě jinak než tělo s vadným držením. Obecně při výběru platí, že by se tělo nemělo do matrace propadat. Příliš tvrdá matrace zase nutí tělo příliš razantně se rovnat a tomu se tělo bude bránit a bude nejspíš bolet. Polštáře, které mi někteří popisují, jsou natolik špatné, že si jimi podpírají krk a tím se vleže na zádech zaklání hlava dozadu. V takovém případě si pěstují nesprávné držení krku. Uvolněné tělo, zejména v ramenech nemá problém se velmi pohodlně vyspat s polštářem o nepatrné výšce, nic anatomického nepotřebuje.

Sportem ku zdraví - znamená to mít rovnou páteř?

Velice často se mě zákazníci ptají na to, jak mají sportovat. Dokonce někdy mi až pohrozí, že jestli jim budu něco z toho, co dělají, zakazovat, tak už nepřijdou. Především zde platí - všeho s mírou, ale jak to jen udělat, když hormony štěstí (endorfiny) se uvolňují až po celkem slušném sportovním výkonu a pak se z nich teprve začíná dostavovat řádný užitek a požitek. Většinou nikdo nemá své tělo natolik pod kontrolou, aby jej jednou „nepřetáhl.“ Produkce hormonu štěstí pak bohužel přestává být tímto stylem udržitelná.

Správný postoj, je možný jen s rovnou páteří. Jediné co je možné trochu uhlídat je, že se záměrně vůlí postoj těla nehorší, ale nutit se silou permanentně do rovného postoje nelze a nebude mít úspěch. Co je rovná páteř si každý může vyzkoušet u stěny. Rovné páteře může být často dosaženo pouze dlouhodobějším systematickým úsilím. Neumím si představit provozovat jakýkoliv západní sport bez občasné údržby a dohledu např. Dornovou metodou.

Správné sezení. Zpočátku se zdá, že sedět rovně není velký problém. Jak to jen udělat v okamžicích začínající únavy, zejména když není možnost si odejít a procvičit se. To bude obecně problémem ještě hodně dlouho. Obvykle si lidé pomáhají obměnou dost krkolomných poloh a nejčastěji si nějakou extrémní polohu nebo krkolomný cvik oblíbí a to provozují nejčastěji. Vypadá to někdy, že jejich tělo našlo řešení pro nějakou oblast, ale pro jinou oblast to má další nepříznivé dopady. Krkolomné polohy na židli časem ztrácí svou účinnost.

Vztahy

pokud budeme permanentně ve všech druzích  vztahů jen v soupeřivém prostředí, musí se to negativně projevit na držení těla a dalších jeho dysfunkcích. Pokud někdo má dobrý okruh přátel a měl v životě dobré partnery, musí se to kladně projevit na jeho držení těla a všech jeho funkcích a bude mít také více sil obstát v soutěživém, konkurenčním až nepřátelském prostředí, ve kterém je nucen fungovat nebo pracovat.

Ať už jde o správnou chůzi, postoj, sezení, ležení atd. často je vše prováděno se snahou permanentně cvičit. Nežijeme proto, abychom permanentně 24h denně cvičili nějaké cviky.  Cviky mají být účinné, správně provedené a pak má tělo být zase volné samo pro sebe. Veškeré jeho procesy pod kontrolu stejně nikdy nedostaneme a podobná snaha je obvykle křečovitá, vyčerpávající ne-li přímo škodlivá.

Cílem cvičení by mělo být obnovení správného držení těla,

od takového okamžiku si tělo samo dokáže udržet dobrou kondici mnohem lépe a samo správně sedí, chodí a leží... Nemám to zatím ověřené do dalších a dalších podrobností, ale tělo s obnoveným správným držením se bude i správně pohybovat. Když se řekne pohyblivost, každý má mylně v představě jen uvědomělou pohyblivost, tj. např. vědomou činnost a cviky. V těle probíhá obrovské kvantum pohybu neuvědomělého, jako je srdce, dech, lymfa, voda a mnoho jiného. Je možné že takto spravené tělo bude mít v pořádku veškerý pohyb a k tomu bude také vyhledávat pohybovou aktivitu, která nebude vedena snahou něčeho docílit a plnit stanovené normy, tím bude tento pohyb přiměřený a nepovede opět ke hroucení jeho držení. Lidé, kteří měli v minulosti potíže a zbaví se jich, svým způsobem získali drahou zkušenost a zmoudřeli. Měli úspěch na poli osobního rozvoje, který rozhodně není samozřejmostí. Přestanou být trdla a začnou si vážit věcí, které za to stojí. To jest volného pohybu na všech úrovních.